Hun gewicht in het wereld-bbp (40%) zorgt voor een stevigere basis voor de wereldwijde expansie en verlaagt het risico op een nieuwe terugval van de economie.

Niet alleen hebben de opkomende markten een uitstekend potentieel, dat gebaseerd is op de infrastructuur, investeringen en bovendien op het binnenlandse verbruik, ze beschikken daarnaast ook over een goede financiële gezondheid met een lagere

schuldenlast (overheid en bedrijven).

Toch zijn volgens Edmond de Rothschild Asset Management Benelux niet alle risico's verdwenen. In de Verenigde Staten blijft de situatie van het residentieel vastgoed zorgwekkend en de politieke patstelling in het Congres kan de regeringsactiviteiten belemmeren.

Het risico van de Europese overheidsschulden blijft een bedreiging vormen en kan leiden tot een langdurige en extreme budgettaire verstrakking. Ten slotte zal ook de inflatie in de opkomende landen een bron van ongerustheid zijn.

Hun gewicht in het wereld-bbp (40%) zorgt voor een stevigere basis voor de wereldwijde expansie en verlaagt het risico op een nieuwe terugval van de economie. Niet alleen hebben de opkomende markten een uitstekend potentieel, dat gebaseerd is op de infrastructuur, investeringen en bovendien op het binnenlandse verbruik, ze beschikken daarnaast ook over een goede financiële gezondheid met een lagere schuldenlast (overheid en bedrijven). Toch zijn volgens Edmond de Rothschild Asset Management Benelux niet alle risico's verdwenen. In de Verenigde Staten blijft de situatie van het residentieel vastgoed zorgwekkend en de politieke patstelling in het Congres kan de regeringsactiviteiten belemmeren. Het risico van de Europese overheidsschulden blijft een bedreiging vormen en kan leiden tot een langdurige en extreme budgettaire verstrakking. Ten slotte zal ook de inflatie in de opkomende landen een bron van ongerustheid zijn.