Nicolas Forest, Head of Interest Rate Strategy, Dexia AM: "Eerst en vooral komt er maar geen einde aan de Griekse tragedie. Eurostat had de begrotingscijfers van 2009 in april al gecorrigeerd, maar de Griekse premier kwam met de mededeling dat het tekort wellicht moet worden herzien van 13 % naar meer dan 15 %. De schuld zou dus kunnen oplopen tot 125 % van het bbp."

Een dergelijke herziening zaait onvermijdelijk twijfel over de komende saneringsinspanningen. Forest: "Ook de Ierse en Portugese begrotingsvooruitzichten verbeteren niet echt. Het Portugese parlement heeft de begroting 2011 weliswaar goedgekeurd met een beoogd deficit van 4,6 %, maar de markt heeft vragen bij de uitvoering ervan. Het tweede grote vraagteken van de maand betreft het financieel stabiliteitsplan (EFSF). Het wordt misschien vervangen door een mechanisme van geordende schuldherschikking. Dit Duitse idee illustreert de vrees rond het EFSF en rond de garantie in geval van wanbetaling van een land van de eurozone."

Nicolas Forest, Head of Interest Rate Strategy, Dexia AM: "Eerst en vooral komt er maar geen einde aan de Griekse tragedie. Eurostat had de begrotingscijfers van 2009 in april al gecorrigeerd, maar de Griekse premier kwam met de mededeling dat het tekort wellicht moet worden herzien van 13 % naar meer dan 15 %. De schuld zou dus kunnen oplopen tot 125 % van het bbp." Een dergelijke herziening zaait onvermijdelijk twijfel over de komende saneringsinspanningen. Forest: "Ook de Ierse en Portugese begrotingsvooruitzichten verbeteren niet echt. Het Portugese parlement heeft de begroting 2011 weliswaar goedgekeurd met een beoogd deficit van 4,6 %, maar de markt heeft vragen bij de uitvoering ervan. Het tweede grote vraagteken van de maand betreft het financieel stabiliteitsplan (EFSF). Het wordt misschien vervangen door een mechanisme van geordende schuldherschikking. Dit Duitse idee illustreert de vrees rond het EFSF en rond de garantie in geval van wanbetaling van een land van de eurozone."