In People ID bedraagt de vertraging in het eerste semester -5,2%. De geconsolideerde bruto marge bedraagt 45% van de omzet, een lichte daling (-0,7%) ten opzichte van H1 2009, onder impact van de stijging van de US dollar in de loop van het semester en de impact hiervan op de aankopen.

De courante EBITDA bedraagt € 6,1 miljoen, een daling van 14,4% ten opzichte van het eerste en 7,3% ten opzichte van het tweede semester van 2009.

Deze daling wordt voornamelijk verklaard door de tijdelijke daling van de bijdrage van People ID (EBITDA daalt met € 0,8 miljoen ten opzichte van H1 2009), met name door de aanzienlijke inspanningen die werden geleverd op het vlak van business development en door de impact op korte termijn van de laatste strategische overnames die werden gerealiseerd in Goods ID (in het bijzonder de negatieve bijdrage van ImageID op de eerste 6 maanden van 2010).

De courante EBIT (€ 3,2 miljoen) daalde met 26,8% ten opzichte van H1 2009, maar toont ook het goede behoud van Goods ID (-1,9%) en de - tijdelijke- daling in People ID (-31,4%).

Het nettoresultaat van de Groep bedroeg € 2,3 miljoen, een daling van 22,4% ten opzichte van het eerste semester van 2009.

Deze daling zou meer dan gecompenseerd moeten worden door de prestaties die worden verwacht in het tweede semester van 2010.

Nico Melsens (KBC Securities): "Ik zag uitstekende vooruitzichten bij Zetes, hoewel de resultaten op zich enigszins bleek waren. Mijn advies wordt opgetrokken tot opbouwen, met een koersdoel van 17 euro."

In People ID bedraagt de vertraging in het eerste semester -5,2%. De geconsolideerde bruto marge bedraagt 45% van de omzet, een lichte daling (-0,7%) ten opzichte van H1 2009, onder impact van de stijging van de US dollar in de loop van het semester en de impact hiervan op de aankopen. De courante EBITDA bedraagt € 6,1 miljoen, een daling van 14,4% ten opzichte van het eerste en 7,3% ten opzichte van het tweede semester van 2009. Deze daling wordt voornamelijk verklaard door de tijdelijke daling van de bijdrage van People ID (EBITDA daalt met € 0,8 miljoen ten opzichte van H1 2009), met name door de aanzienlijke inspanningen die werden geleverd op het vlak van business development en door de impact op korte termijn van de laatste strategische overnames die werden gerealiseerd in Goods ID (in het bijzonder de negatieve bijdrage van ImageID op de eerste 6 maanden van 2010). De courante EBIT (€ 3,2 miljoen) daalde met 26,8% ten opzichte van H1 2009, maar toont ook het goede behoud van Goods ID (-1,9%) en de - tijdelijke- daling in People ID (-31,4%). Het nettoresultaat van de Groep bedroeg € 2,3 miljoen, een daling van 22,4% ten opzichte van het eerste semester van 2009. Deze daling zou meer dan gecompenseerd moeten worden door de prestaties die worden verwacht in het tweede semester van 2010. Nico Melsens (KBC Securities): "Ik zag uitstekende vooruitzichten bij Zetes, hoewel de resultaten op zich enigszins bleek waren. Mijn advies wordt opgetrokken tot opbouwen, met een koersdoel van 17 euro."