De schuldeisers van de bestaande Termijnlening G werden verzocht om hun bestaande participaties en verplichtingen in te ruilen voor participaties en verplichtingen in nieuwe Termijnleningen ofwel met een ongewijzigde vervaldag op 31 juli 2017 ofwel met een verlengde vervaldag van twee jaar (tot 31 juli 2019), in elk geval herzien aan de huidige marktvoorwaarden.

Na de afronding van de transactie zal Telenet International Finance de totale opbrengsten van de recente uitgifte van Senior Secured Floating Rate Notes door Telenet Finance IV Luxembourg ten belope van €400,0 miljoen aanwenden om de uitstaande bedragen onder de bestaande termijnleningen G en J geheel vervroegd terug te betalen.

Nico Melsens (KBC Securities): "Telenet maakt op 28 juli de kwartaalcijfers bekend, in afwachting blijf ik het aandeel accumuleren."

De schuldeisers van de bestaande Termijnlening G werden verzocht om hun bestaande participaties en verplichtingen in te ruilen voor participaties en verplichtingen in nieuwe Termijnleningen ofwel met een ongewijzigde vervaldag op 31 juli 2017 ofwel met een verlengde vervaldag van twee jaar (tot 31 juli 2019), in elk geval herzien aan de huidige marktvoorwaarden. Na de afronding van de transactie zal Telenet International Finance de totale opbrengsten van de recente uitgifte van Senior Secured Floating Rate Notes door Telenet Finance IV Luxembourg ten belope van €400,0 miljoen aanwenden om de uitstaande bedragen onder de bestaande termijnleningen G en J geheel vervroegd terug te betalen. Nico Melsens (KBC Securities): "Telenet maakt op 28 juli de kwartaalcijfers bekend, in afwachting blijf ik het aandeel accumuleren."