Deze voor Agfa HealthCare strategische projecten hebben als doel zowel de efficiëntie in de gezondheidszorg als de kwaliteit van de patiëntenzorg te verhogen.

Met de financiering van deze projecten ondersteunt de EIB het concurrentievermogen van Europese technologieën en draagt ze bij tot de doelstelling van de Europese Unie voor de ontwikkeling van Europa's kenniseconomie.

De projecten maken deel uit van Agfa's ruime investeringsprogramma op het vlak van gezondheidszorg. Het heeft betrekking op de OOI-activiteiten in de periode van 2010 tot en met 2013, wanneer naar verwachting het merendeel van de nieuwe producten in de hieronder vermelde gebieden op de markt gebracht zal worden.

Deze OOI-activiteiten zullen vooral plaatsvinden in Agfa's R&D-centra in België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.

Het project beoogt de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe producten in drie verschillende gebieden:

• Ziekenhuisinformatiesystemen en klinische informatiesystemen (Hospital Information Systems and Clinical Information Systems of HIS/CIS - ondernemingsbrede IT-systemen voor ziekenhuizen met inbegrip van het Electronisch Patiëntendossier);

• Picture Archiving and Communication Systems (PACS) voor het beheer van beeldintensieve klinische praktijken als radiologie en cardiologie; en

• Digitale Radiografie (het digitaliseren van medische beelden).

De financieringsfaciliteit van de EIB behelst een lening van zeven jaar ondertekend in het kader van de Risk Sharing Finance Facility (RSFF), ontworpen door de EIB en de Europese Commissie voor de financiering van onderzoek-, ontwikkelings- en innovatieprojecten in de Lidstaten van de Europese Unie.

Nico Melsens (KBC Securities): "De lening van het EIB is belangrijk voor Agfa-Gevaert, zo liet CEO Christian Reinaudo weten. Het bedrijf streeft naar een grotere efficiëntie bij de patiënten in de divisie Health Care."

Deze voor Agfa HealthCare strategische projecten hebben als doel zowel de efficiëntie in de gezondheidszorg als de kwaliteit van de patiëntenzorg te verhogen. Met de financiering van deze projecten ondersteunt de EIB het concurrentievermogen van Europese technologieën en draagt ze bij tot de doelstelling van de Europese Unie voor de ontwikkeling van Europa's kenniseconomie. De projecten maken deel uit van Agfa's ruime investeringsprogramma op het vlak van gezondheidszorg. Het heeft betrekking op de OOI-activiteiten in de periode van 2010 tot en met 2013, wanneer naar verwachting het merendeel van de nieuwe producten in de hieronder vermelde gebieden op de markt gebracht zal worden. Deze OOI-activiteiten zullen vooral plaatsvinden in Agfa's R&D-centra in België, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Het project beoogt de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe producten in drie verschillende gebieden: • Ziekenhuisinformatiesystemen en klinische informatiesystemen (Hospital Information Systems and Clinical Information Systems of HIS/CIS - ondernemingsbrede IT-systemen voor ziekenhuizen met inbegrip van het Electronisch Patiëntendossier); • Picture Archiving and Communication Systems (PACS) voor het beheer van beeldintensieve klinische praktijken als radiologie en cardiologie; en • Digitale Radiografie (het digitaliseren van medische beelden). De financieringsfaciliteit van de EIB behelst een lening van zeven jaar ondertekend in het kader van de Risk Sharing Finance Facility (RSFF), ontworpen door de EIB en de Europese Commissie voor de financiering van onderzoek-, ontwikkelings- en innovatieprojecten in de Lidstaten van de Europese Unie. Nico Melsens (KBC Securities): "De lening van het EIB is belangrijk voor Agfa-Gevaert, zo liet CEO Christian Reinaudo weten. Het bedrijf streeft naar een grotere efficiëntie bij de patiënten in de divisie Health Care."