De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2010 bedroeg 18,4% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 23,4% in de eerste jaarhelft van 2009.

In de eerste jaarhelft van het jaar werden uitzonderlijke correcties geboekt op de kostprijs van verkochte goederen. Mits uitsluiting van deze correcties zou de brutowinstmarge 30,0% bedragen hebben.

In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2009 daalden de bedrijfskosten met 14 miljoen EURO, van 40,7 miljoen EURO (2009 met uitsluiting van herstructureringskosten) naar 26,7 miljoen EURO.

Deze daling was voornamelijk het gevolg van de herstructureringen, geïnitieerd in 2009, gecombineerd met lagere kosten welke in verhouding staan tot de verkopen.

De bedrijfskosten in de eerste jaarhelft van 2010 omvatten eveneens een bijzondere waardevermindering op geactiveerde ontwikkelingskosten voor een bedrag van 6,1 miljoen EURO.

Nico Melsens (KBC Securities): "Er is geen verbetering in zicht bij Option, het advies werd verlaagd wordt verlaagd tot verkopen."

De brutowinstmarge van het eerste halfjaar van 2010 bedroeg 18,4% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 23,4% in de eerste jaarhelft van 2009. In de eerste jaarhelft van het jaar werden uitzonderlijke correcties geboekt op de kostprijs van verkochte goederen. Mits uitsluiting van deze correcties zou de brutowinstmarge 30,0% bedragen hebben. In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2009 daalden de bedrijfskosten met 14 miljoen EURO, van 40,7 miljoen EURO (2009 met uitsluiting van herstructureringskosten) naar 26,7 miljoen EURO. Deze daling was voornamelijk het gevolg van de herstructureringen, geïnitieerd in 2009, gecombineerd met lagere kosten welke in verhouding staan tot de verkopen. De bedrijfskosten in de eerste jaarhelft van 2010 omvatten eveneens een bijzondere waardevermindering op geactiveerde ontwikkelingskosten voor een bedrag van 6,1 miljoen EURO. Nico Melsens (KBC Securities): "Er is geen verbetering in zicht bij Option, het advies werd verlaagd wordt verlaagd tot verkopen."