§ Omzetdaling met 3,1% in het eerste kwartaal als gevolg van de exit voorwaarden van het voorbije crisisjaar.

§ Groei met 0,9% in Professional Services laat een langzame maar positieve ontwikkeling zien, gezien het lagere personeelsbestand eind vorig jaar.

§ Daling met 5,2% in Business Solutions is het resultaat van lagere inkomsten uit de applicatieactiviteiten in Luxemburg, die hoog waren in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

§ Daling met 9,5% van de productactiviteiten als gevolg van de zeer sterke productinkomsten van het vorige kwartaal, gevolgd door een voorzichtiger marktoptimisme ten aanzien van het economische herstel.

§ De Groep handhaaft zijn verwachtingen voor groei en een verbeterde rentabiliteit voor het volledige jaar voor zover de huidige inspanningen om 200 IT professionals in dienst te nemen slagen en indien de verbetering van het economisch klimaat zich doorzet.

Nico Melsens (KBC Securities): "Op basis van de omzetcijfers handhaaf ik mijn koopadvies voor dit aandeel, met een koersdoel van 23 euro."

§ Omzetdaling met 3,1% in het eerste kwartaal als gevolg van de exit voorwaarden van het voorbije crisisjaar. § Groei met 0,9% in Professional Services laat een langzame maar positieve ontwikkeling zien, gezien het lagere personeelsbestand eind vorig jaar. § Daling met 5,2% in Business Solutions is het resultaat van lagere inkomsten uit de applicatieactiviteiten in Luxemburg, die hoog waren in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. § Daling met 9,5% van de productactiviteiten als gevolg van de zeer sterke productinkomsten van het vorige kwartaal, gevolgd door een voorzichtiger marktoptimisme ten aanzien van het economische herstel. § De Groep handhaaft zijn verwachtingen voor groei en een verbeterde rentabiliteit voor het volledige jaar voor zover de huidige inspanningen om 200 IT professionals in dienst te nemen slagen en indien de verbetering van het economisch klimaat zich doorzet. Nico Melsens (KBC Securities): "Op basis van de omzetcijfers handhaaf ik mijn koopadvies voor dit aandeel, met een koersdoel van 23 euro."