Nick Kojucharov (Goldman Sachs): "De Europese Centrale Bank hoeft haar monetaire politiek niet te verstrakken, want het inflatiegevaar moet mijn inziens zeker niet overschat worden. Akkoord, de december-cijfers waren hoger dan verwacht, maar dat was een gevolg van het gecombineerd effect van hogere olieprijzen en van onrechtstreekse belastingen."

Volgens Kojucharov zijn die effecten waarschijnlijk van tijdelijke aard: "In de komende maanden zie ik headline inflatie weer afnemen, waarbij zowel de core als de headline inflatie onder controle kan worden gehouden. Aan het scenario van hogere rentevoeten hecht ik dan ook weinig of geen geloof."

Nick Kojucharov (Goldman Sachs): "De Europese Centrale Bank hoeft haar monetaire politiek niet te verstrakken, want het inflatiegevaar moet mijn inziens zeker niet overschat worden. Akkoord, de december-cijfers waren hoger dan verwacht, maar dat was een gevolg van het gecombineerd effect van hogere olieprijzen en van onrechtstreekse belastingen." Volgens Kojucharov zijn die effecten waarschijnlijk van tijdelijke aard: "In de komende maanden zie ik headline inflatie weer afnemen, waarbij zowel de core als de headline inflatie onder controle kan worden gehouden. Aan het scenario van hogere rentevoeten hecht ik dan ook weinig of geen geloof."