NIBC: "De schuldenproblemen gaan nog heel lang bij ons blijven. De belangrijkste problemen zijn niet aangepakt op zo'n manier dat het vertrouwen van de financiële markten definitief gaat terugkeren. De voorwaarden waaronder dat wel kan gebeuren zijn een reductie van de schulden tot meer draaglijke niveaus, op zijn minst begrotingsoverschotten plus economische groei. Momenteel lijkt een definitieve oplossing ver weg, wegens het gebrek aan concurrentiekracht van de meeste landen, te hoge schuldenniveaus (onder andere in Portugal en Italië, maar ook in Griekenland zelfs na de haircut) en de aanhoudend hoge overheidsdeficieten."

NIBC: "De schuldenproblemen gaan nog heel lang bij ons blijven. De belangrijkste problemen zijn niet aangepakt op zo'n manier dat het vertrouwen van de financiële markten definitief gaat terugkeren. De voorwaarden waaronder dat wel kan gebeuren zijn een reductie van de schulden tot meer draaglijke niveaus, op zijn minst begrotingsoverschotten plus economische groei. Momenteel lijkt een definitieve oplossing ver weg, wegens het gebrek aan concurrentiekracht van de meeste landen, te hoge schuldenniveaus (onder andere in Portugal en Italië, maar ook in Griekenland zelfs na de haircut) en de aanhoudend hoge overheidsdeficieten."