NIBC: "Is Amerikaanse economie in mei tot stilstand gekomen?, dat is de vraag die we ons nu mogen stellen. Wij verwachten dat het BBP inderdaad trager gaat groeien dan in het eerste kwartaal, met een gemiddelde groei van iets van een 0,40% tot en met het vierde kwartaal. Daardoor zal de groei op jaarbasis op ongeveer 2% uitkomen. Ook de groei van de arbeidsmarkt lijkt bijna tot stilstand te zijn gekomen. Toch is het ons inziens weinig waarschijnlijk dat het programma van monetaire verruiming zal worden verruimd. Anderzijds zal een renteverhoging door de FED nu waarschijnlijk op de lange baan worden geschoven."

NIBC: "Is Amerikaanse economie in mei tot stilstand gekomen?, dat is de vraag die we ons nu mogen stellen. Wij verwachten dat het BBP inderdaad trager gaat groeien dan in het eerste kwartaal, met een gemiddelde groei van iets van een 0,40% tot en met het vierde kwartaal. Daardoor zal de groei op jaarbasis op ongeveer 2% uitkomen. Ook de groei van de arbeidsmarkt lijkt bijna tot stilstand te zijn gekomen. Toch is het ons inziens weinig waarschijnlijk dat het programma van monetaire verruiming zal worden verruimd. Anderzijds zal een renteverhoging door de FED nu waarschijnlijk op de lange baan worden geschoven."