NIBC: "Een herprofilering van de Griekse schulden zou alleen maar tijdswinst opleveren. Daarmee zou er echter niets veranderen aan de precaire schuldensituatie waarin het land zich bevindt. Tegen volgend jaar zal ongeveer de helft van de Griekse staatsschulden in handen zijn van de Europese Unie, het IMF en de Europese Centrale Bank. Daardoor gaat het land zich eigenlijk in een machtspositie bevinden wat betreft het realiseren van de voorwaarden verbonden aan het reddingsplan. Of met andere woorden: de greep van de hulpverlenende landen op de situatie gaat afnemen en dat is een verre van perfecte situatie."

NIBC: "Een herprofilering van de Griekse schulden zou alleen maar tijdswinst opleveren. Daarmee zou er echter niets veranderen aan de precaire schuldensituatie waarin het land zich bevindt. Tegen volgend jaar zal ongeveer de helft van de Griekse staatsschulden in handen zijn van de Europese Unie, het IMF en de Europese Centrale Bank. Daardoor gaat het land zich eigenlijk in een machtspositie bevinden wat betreft het realiseren van de voorwaarden verbonden aan het reddingsplan. Of met andere woorden: de greep van de hulpverlenende landen op de situatie gaat afnemen en dat is een verre van perfecte situatie."