Die waren hoofdzakelijk bedoeld voor reorganisatiekosten. Het verlies bedroeg over de verslagperiode $680 mln, tegenover een winst van $1,1 mrd tijdens het laatste kwart van 2007-2008.

Het verlies per aandeel bedroeg 8 dollarcent, tegenover een winst van 43 dollarcent. De omzet kwam uit op $7,67 mrd, of iets meer dan de $7,63 mrd waar de analisten op gerekend hadden.

Die waren hoofdzakelijk bedoeld voor reorganisatiekosten. Het verlies bedroeg over de verslagperiode $680 mln, tegenover een winst van $1,1 mrd tijdens het laatste kwart van 2007-2008. Het verlies per aandeel bedroeg 8 dollarcent, tegenover een winst van 43 dollarcent. De omzet kwam uit op $7,67 mrd, of iets meer dan de $7,63 mrd waar de analisten op gerekend hadden.