Het opwaarts potentieel is echter beperkt tot de 323,83. Een slotkoers boven dit niveau is nodig om opwaarts potentieel te creëren richting 340,21.

Het neutrale beeld blijft gehandhaafd. Niet eerder dan bij koersvorming onder 314,37 neemt de neerwaartse druk weer toe.

Het technische beeld op de langere termijn is nog steeds positief te noemen. De ruimte omhoog is momenteel wel gelimiteerd door de weerstandzone 323/324. Deze zone ligt onder druk.

Een weekslot is nodig om het beeld te doen verbeteren en de weg vrij te maken richting de weerstand 340,21. Onder 305,55 verzwakt het beeld en dient rekening gehouden te worden met verdere koersdalingen.

Het opwaarts potentieel is echter beperkt tot de 323,83. Een slotkoers boven dit niveau is nodig om opwaarts potentieel te creëren richting 340,21. Het neutrale beeld blijft gehandhaafd. Niet eerder dan bij koersvorming onder 314,37 neemt de neerwaartse druk weer toe. Het technische beeld op de langere termijn is nog steeds positief te noemen. De ruimte omhoog is momenteel wel gelimiteerd door de weerstandzone 323/324. Deze zone ligt onder druk. Een weekslot is nodig om het beeld te doen verbeteren en de weg vrij te maken richting de weerstand 340,21. Onder 305,55 verzwakt het beeld en dient rekening gehouden te worden met verdere koersdalingen.