De effecten hebben een coupon van 6,875% en worden erkend als hybride Tier-1 bancair eigen vermogen. Niettegenstaande KBC in 2009 geen dividend heeft uitbetaald op zijn gewone aandelen, is het de bedoeling om de coupon op deze preferente effecten uit te betalen op de normale coupondatum (30 juni 2009).

Tegelijkertijd heeft KBC beslist om zijn terugbetalingsrecht op 30 juni 2009 niet uit te oeferen.

ING gelooft niet dat KBC twee gelijkaardige nog openstaande leningen vervroegd gaat inkopen. Het neutraal advies blijft behouden. Ook Bank Degroof heeft een neutraal advies.

De effecten hebben een coupon van 6,875% en worden erkend als hybride Tier-1 bancair eigen vermogen. Niettegenstaande KBC in 2009 geen dividend heeft uitbetaald op zijn gewone aandelen, is het de bedoeling om de coupon op deze preferente effecten uit te betalen op de normale coupondatum (30 juni 2009). Tegelijkertijd heeft KBC beslist om zijn terugbetalingsrecht op 30 juni 2009 niet uit te oeferen. ING gelooft niet dat KBC twee gelijkaardige nog openstaande leningen vervroegd gaat inkopen. Het neutraal advies blijft behouden. Ook Bank Degroof heeft een neutraal advies.