Hierdoor wordt de wettelijke drempel van 5% overschreden. Ludwig Lemenu heeft hiermee stemrechten verbonden aan 544.899 effecten, zijnde 6,74% van de totale stemrechten.

Daarnaast heeft ook Qualcomm van interesse in het bedrijf blijk gegeven. ING handhaaft een neutraal advies voor het aandeel, waarvan de koers gisteren fors is gestegen.

Hierdoor wordt de wettelijke drempel van 5% overschreden. Ludwig Lemenu heeft hiermee stemrechten verbonden aan 544.899 effecten, zijnde 6,74% van de totale stemrechten. Daarnaast heeft ook Qualcomm van interesse in het bedrijf blijk gegeven. ING handhaaft een neutraal advies voor het aandeel, waarvan de koers gisteren fors is gestegen.