De verkoopvolumes in verschillende activiteitsdomeinen werden in het vierde kwartaal negatief beïnvloed door de verminderde vraag en de inkrimping van voorraden bij de klanten. Dit zijn de hoogtepunten uit het eerste kwartaal:

• Inkomsten van 2 123,6 miljoen (stijging met 11 %);
• Recurrente EBIT van 355,3 miljoen (daling met 1 %);
• EBITDA van 488,8 miljoen (daling met 8 %);
• Recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) van 222,5 miljoen (daling met 1 %);
• Aangepaste winst per aandeel van 1,93 (stijging met 7 %, weerspiegeling impact van het aandeleninkoopprogramma);
• ROCE van 17,9 %
Sterke balans met netto-schuld ten belope van € 328,6 miljoen; komt overeen met een schuldratio beneden 20 %.

De investeringen voor de groei op lange termijn bereikten nieuwe records in 2008.

• O&O uitgaven stegen tot 166,0 miljoen, wat overeenkomt met 7 % van de inkomsten.
• Investeringen bereikten 216 miljoen.

Een bruto-dividend van 0,65 per aandeel zal aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 28 april 2009 worden voorgesteld.

De verkoopvolumes in verschillende activiteitsdomeinen werden in het vierde kwartaal negatief beïnvloed door de verminderde vraag en de inkrimping van voorraden bij de klanten. Dit zijn de hoogtepunten uit het eerste kwartaal:• Inkomsten van 2 123,6 miljoen (stijging met 11 %); • Recurrente EBIT van 355,3 miljoen (daling met 1 %); • EBITDA van 488,8 miljoen (daling met 8 %); • Recurrente nettowinst (aandeel van de Groep) van 222,5 miljoen (daling met 1 %); • Aangepaste winst per aandeel van 1,93 (stijging met 7 %, weerspiegeling impact van het aandeleninkoopprogramma); • ROCE van 17,9 % Sterke balans met netto-schuld ten belope van € 328,6 miljoen; komt overeen met een schuldratio beneden 20 %.De investeringen voor de groei op lange termijn bereikten nieuwe records in 2008.• O&O uitgaven stegen tot 166,0 miljoen, wat overeenkomt met 7 % van de inkomsten. • Investeringen bereikten 216 miljoen.Een bruto-dividend van 0,65 per aandeel zal aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 28 april 2009 worden voorgesteld.