-Forse nettoaangroei van het aantal klanten in een competitieve markt: Telenet Digital TV (+65.000), breedbandinternet (+34.000) en vaste telefonie (+22.000);

-Meer dan 1 miljoen gezinnen genieten van het comfort van Telenet Digital TV, een stijging van 40% op jaarbasis

-Unieke positionering in de mobiele markt bleef aanspreken (+23.000 nieuwe mobiele klanten)

-Gemiddelde opbrengst per klantenrelatie groeideï?® tot € 37,7 in vergelijking met € 33,6 een jaar geleden;

-Bedrijfsopbrengsten stegen met 11% op jaarbasis (9% organisch) tot € 316,9 miljoen;

-Adjusted EBITDA steeg met 9% op jaarbasis tot € 163,1 miljoen,ï?® wat resulteerde in een marge van 51,5%.

-Exclusief BelCompany steeg de Adjusted EBITDA met 11%, wat overeenkomt met een marge van 53,1%;

-Nettowinst van € 13,3 miljoen, 54% meer dan het jaar voorheen, ondanks hoger verlies op rentederivaten;

-De toe te rekenen bedrijfsinvesteringen daalden met 28% ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk wegens de lagere bedrijfsinvesteringen met betrekking tot settopboxen voor verhuur en fasering;

-De vrije kasstroom bedroeg € 62,9 miljoen, of 20% van de opbrengsten. Exclusief eenmalige kosten voor de optimalisatie van rente-indekkingen bedroeg de vrije kasstroom € 72,1 miljoen;

-Algemene Vergadering van 28 april 2010ï?® zal stemmen over voorstel tot uitzonderlijke aandeelhoudersvergoeding van €2,23 per aandeel. Effectieve uitbetaling wordt verwacht begin augustus 2010.

-Forse nettoaangroei van het aantal klanten in een competitieve markt: Telenet Digital TV (+65.000), breedbandinternet (+34.000) en vaste telefonie (+22.000); -Meer dan 1 miljoen gezinnen genieten van het comfort van Telenet Digital TV, een stijging van 40% op jaarbasis -Unieke positionering in de mobiele markt bleef aanspreken (+23.000 nieuwe mobiele klanten) -Gemiddelde opbrengst per klantenrelatie groeideï?® tot € 37,7 in vergelijking met € 33,6 een jaar geleden; -Bedrijfsopbrengsten stegen met 11% op jaarbasis (9% organisch) tot € 316,9 miljoen; -Adjusted EBITDA steeg met 9% op jaarbasis tot € 163,1 miljoen,ï?® wat resulteerde in een marge van 51,5%. -Exclusief BelCompany steeg de Adjusted EBITDA met 11%, wat overeenkomt met een marge van 53,1%; -Nettowinst van € 13,3 miljoen, 54% meer dan het jaar voorheen, ondanks hoger verlies op rentederivaten; -De toe te rekenen bedrijfsinvesteringen daalden met 28% ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk wegens de lagere bedrijfsinvesteringen met betrekking tot settopboxen voor verhuur en fasering; -De vrije kasstroom bedroeg € 62,9 miljoen, of 20% van de opbrengsten. Exclusief eenmalige kosten voor de optimalisatie van rente-indekkingen bedroeg de vrije kasstroom € 72,1 miljoen; -Algemene Vergadering van 28 april 2010ï?® zal stemmen over voorstel tot uitzonderlijke aandeelhoudersvergoeding van €2,23 per aandeel. Effectieve uitbetaling wordt verwacht begin augustus 2010.