Dit waren de financiële kerncijfers 2009 (aan ongewijzigde wisselkoersen):

" Opbrengstengroei met 2,6% zonder 53ste week in 2008

" Vergelijkbare omzetevolutie met -0,4% in de V.S. en 2,7% in België

" Aangepaste groei van de bedrijfswinst met 4,6%*, meer dan onze vooruitzichten van 1% tot 4%

" EUR 100 miljoen verbeteringen in de kostenstructuur en EUR 50 miljoen in het bedrijfskapitaal bereikt

" Uitstekende cashflow voor het boekjaar van EUR 511 miljoen

Financiële kerncijfers vierde kwartaal 2009 (aan ongewijzigde wisselkoersen):

" Opbrengstengroei met 1,5% (zonder 53ste week in 2008)

" Vergelijkbare omzetevolutie met -2,8% in de V.S. en 2,6% in België, met betere volumetendensen tegenover vorig jaar in een uiterst deflatoire omgeving in de V.S.

" Solide onderliggende bedrijfsmarge van 5,4%*

Andere kerncijfers

" Voorstel om nettodividend te verhogen met 8,1% tot EUR 1,2 per aandeel

" Drempel van 90% van de aandelen aangehouden in Alfa Beta bereikt

" Vooruitzichten 2010: verwachte groei in bedrijfswinst tussen 7% en 10%

Dit waren de financiële kerncijfers 2009 (aan ongewijzigde wisselkoersen): " Opbrengstengroei met 2,6% zonder 53ste week in 2008 " Vergelijkbare omzetevolutie met -0,4% in de V.S. en 2,7% in België " Aangepaste groei van de bedrijfswinst met 4,6%*, meer dan onze vooruitzichten van 1% tot 4% " EUR 100 miljoen verbeteringen in de kostenstructuur en EUR 50 miljoen in het bedrijfskapitaal bereikt " Uitstekende cashflow voor het boekjaar van EUR 511 miljoen Financiële kerncijfers vierde kwartaal 2009 (aan ongewijzigde wisselkoersen): " Opbrengstengroei met 1,5% (zonder 53ste week in 2008) " Vergelijkbare omzetevolutie met -2,8% in de V.S. en 2,6% in België, met betere volumetendensen tegenover vorig jaar in een uiterst deflatoire omgeving in de V.S. " Solide onderliggende bedrijfsmarge van 5,4%* Andere kerncijfers " Voorstel om nettodividend te verhogen met 8,1% tot EUR 1,2 per aandeel " Drempel van 90% van de aandelen aangehouden in Alfa Beta bereikt " Vooruitzichten 2010: verwachte groei in bedrijfswinst tussen 7% en 10%