-Nettowinst verzekeringen EUR 228 miljoen; een negatief effect van de markt op de beleggingsportefeuille van EUR 84 miljoen na belastingen, gecompenseerd door een belastingteruggave in België van EUR 94 miljoen

- Nettowinst van de Groep EUR 886 miljoen; waarvan EUR 658 miljoen in Algemeen; EUR 835 miljoen positief nettoresultaat op gebeurtenissen die te maken hebben met de transacties en een last na belasting van EUR 301 miljoen voor een gerechtelijke procedure met Fortis Capital Company Ltd

-Totaal bruto premie-inkomen met inbegrip van niet-geconsolideerde joint ventures op basis van 100%, stabiel op EUR 7,9 miljard; premie-inkomen op geconsolideerde basis EUR 5,9 miljard (een daling van 6%)

-Vermogenspositie werd verder versterkt; Totale solvabiliteitsratio verzekeringen 229%

-Nettowinst verzekeringen EUR 228 miljoen; een negatief effect van de markt op de beleggingsportefeuille van EUR 84 miljoen na belastingen, gecompenseerd door een belastingteruggave in België van EUR 94 miljoen - Nettowinst van de Groep EUR 886 miljoen; waarvan EUR 658 miljoen in Algemeen; EUR 835 miljoen positief nettoresultaat op gebeurtenissen die te maken hebben met de transacties en een last na belasting van EUR 301 miljoen voor een gerechtelijke procedure met Fortis Capital Company Ltd-Totaal bruto premie-inkomen met inbegrip van niet-geconsolideerde joint ventures op basis van 100%, stabiel op EUR 7,9 miljard; premie-inkomen op geconsolideerde basis EUR 5,9 miljard (een daling van 6%) -Vermogenspositie werd verder versterkt; Totale solvabiliteitsratio verzekeringen 229%