• Nettoresultaat groepsaandeel van 283 miljoen EUR in het tweede kwartaal 2009, een stijging van 13 % tegenover het eerste kwartaal 2009. Nettoresultaat groepsaandeel van 534 miljoen EUR in de eerste helft van 2009

• Alle metiers zijn winstgevend in het tweede kwartaal 2009

• De kosten zijn gedaald met 7 % tegenover het tweede kwartaal 2008

• Bijkomende collectieve provisies voor een bedrag van 175 miljoen EUR in het tweede kwartaal 2009 om het hoofd te bieden aan de eventuele gevolgen van een toekomstige verslechtering van de macro-economische context

• Tier 1-ratio van 11,3 % en core Tier 1-ratio van 10,4 %

• Verkoop van FSA Insurance afgerond op 1 juli 2009: aanzienlijke reductie van het risicoprofiel van de Groep

• Verdere verbetering van de liquiditeitspositie van de Groep: tweede kwartaal 2009 gekenmerkt door de heropening van de markt voor covered bonds en vernieuwde toegang tot andere bronnen van niet-gewaarborgde funding

• Versnelde reductie van de balans (5 miljard EUR aan obligaties verkocht in het tweede kwartaal 2009 met beperkte impact op de resultatenrekening van de Groep)

• Verbetering van de negatieve reserve van de voor verkoop beschikbare activa met 3,2 miljard EUR

De consensusverwachting bij de analisten lag hoger, zodat Dexia de verwachtingen wat de nettowinst betreft niet kon inlossen. Die consensusverwachting ging uit van een nettowinst van 352 miljoen euro, KBC Securities had op 417 miljoen euro gerekend.

• Nettoresultaat groepsaandeel van 283 miljoen EUR in het tweede kwartaal 2009, een stijging van 13 % tegenover het eerste kwartaal 2009. Nettoresultaat groepsaandeel van 534 miljoen EUR in de eerste helft van 2009• Alle metiers zijn winstgevend in het tweede kwartaal 2009• De kosten zijn gedaald met 7 % tegenover het tweede kwartaal 2008• Bijkomende collectieve provisies voor een bedrag van 175 miljoen EUR in het tweede kwartaal 2009 om het hoofd te bieden aan de eventuele gevolgen van een toekomstige verslechtering van de macro-economische context• Tier 1-ratio van 11,3 % en core Tier 1-ratio van 10,4 %• Verkoop van FSA Insurance afgerond op 1 juli 2009: aanzienlijke reductie van het risicoprofiel van de Groep• Verdere verbetering van de liquiditeitspositie van de Groep: tweede kwartaal 2009 gekenmerkt door de heropening van de markt voor covered bonds en vernieuwde toegang tot andere bronnen van niet-gewaarborgde funding• Versnelde reductie van de balans (5 miljard EUR aan obligaties verkocht in het tweede kwartaal 2009 met beperkte impact op de resultatenrekening van de Groep)• Verbetering van de negatieve reserve van de voor verkoop beschikbare activa met 3,2 miljard EURDe consensusverwachting bij de analisten lag hoger, zodat Dexia de verwachtingen wat de nettowinst betreft niet kon inlossen. Die consensusverwachting ging uit van een nettowinst van 352 miljoen euro, KBC Securities had op 417 miljoen euro gerekend.