In het vierde kwartaal steeg de gecorrigeerde nettowinst met 24% van € 12,1 miljoen (FY12 Q3) naar € 15,1 miljoen. Dit komt overeen met een gecorrigeerde nettowinst per aandeel van € 0,21 (FY12 Q3: € 0,17).

De gecorrigeerde nettowinst is het netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank gecorrigeerd voor IFRS afschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijving van de bij de acquisitie van Alex verworven immateriële activa en betaalde goodwill.

In het vierde kwartaal steeg de gecorrigeerde nettowinst met 24% van € 12,1 miljoen (FY12 Q3) naar € 15,1 miljoen. Dit komt overeen met een gecorrigeerde nettowinst per aandeel van € 0,21 (FY12 Q3: € 0,17). De gecorrigeerde nettowinst is het netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders BinckBank gecorrigeerd voor IFRS afschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen fiscale en commerciële afschrijving van de bij de acquisitie van Alex verworven immateriële activa en betaalde goodwill.