• Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware S.A.) is Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V.) een vennootschap zonder operationele activiteiten, die haar inspanningen richt op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met haar beursnotering.

• Nettoverlies over het boekjaar 2013 is uitgekomen op 483.000 euro (2012: -30.636.000 euro). Vanaf mei 2013 zijn de inspanningen gericht op het minimaliseren van de kostenstructuur hetgeen, mede dankzij de koerswinst op aandelen Prodware S.A., geresulteerd heeft in een klein positief resultaat in het tweede halfjaar.

• Eigen vermogen ultimo 2013 bedraagt 122.000 euro (2012: 605.000 euro); belangrijkste activa ultimo 2013 bestaan uit aandelen in Prodware S.A. en een beperkte kaspositie.

• Tijdens de AVA op 23 mei 2013 is een nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen benoemd.

• Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware S.A.) is Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V.) een vennootschap zonder operationele activiteiten, die haar inspanningen richt op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren met haar beursnotering. • Nettoverlies over het boekjaar 2013 is uitgekomen op 483.000 euro (2012: -30.636.000 euro). Vanaf mei 2013 zijn de inspanningen gericht op het minimaliseren van de kostenstructuur hetgeen, mede dankzij de koerswinst op aandelen Prodware S.A., geresulteerd heeft in een klein positief resultaat in het tweede halfjaar. • Eigen vermogen ultimo 2013 bedraagt 122.000 euro (2012: 605.000 euro); belangrijkste activa ultimo 2013 bestaan uit aandelen in Prodware S.A. en een beperkte kaspositie. • Tijdens de AVA op 23 mei 2013 is een nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen benoemd.