o Nettoverlies vierde kwartaal 2008 naar verwachting ongeveer EUR 1,2 miljard

 Onderliggend verlies vóór belastingen van ongeveer EUR 200 miljoen, voornamelijk als gevolg van versterking van de reserves en versnelde afschrijvingen van geactiveerde eerste kosten in de Verenigde Staten en lagere beheervergoedingen
 Lager dan verwachte resultaten op fair value items van ongeveer EUR 0,8 miljard vóór belastingen als
gevolg van:

ï, Lagere resultaten van beleggingen die op fair value basis worden gewaardeerd

ï, Stijging van de fair value van bepaalde garantieproducten in Amerika en Nederland als gevolg van de daling van de aandelenmarkten, lagere rentestanden en hogere volatiliteit, gedeeltelijk gecompenseerd door het positieve effect van de credit spread benodigd voor de waardebepaling van deze garanties


 Winst op beleggingen van ongeveer EUR 100 miljoen vóór belastingen
 Totaal aan afboekingen ongeveer EUR 500 miljoen vóór belastingen, waarvan ongeveer EUR 350 miljoen betrekking heeft op obligaties

o Kernactiviteiten blijven gezond ondanks aanhoudende onrust op financiële markten

 Verkoop nieuwe levensverzekeringen in het vierde kwartaal EUR 0,6 miljard
 Totaal bruto stortingen EUR 12 miljard; netto stortingen EUR 1,7 miljard; fixed annuity bruto stortingen van EUR 1,7 miljard; variable annuity bruto stortingen van EUR 0,6 miljard

o Maatregelen om effecten financiële crisis te weerstaan

 Verdere vrijmaking van EUR 1,5 miljard kapitaal verwacht in 2009
 Goede uitgangspositie om in 2009 volgens plan EUR 150 miljoen kostenbesparingen te realiseren
 Verlaging van de spread-based balances bij de Institutional Markets Division met EUR 14 miljard, waardoor over de komende twee jaar het kredietrisico wordt verminderd en er EUR 0,6 miljard kapitaal vrijkomt, waarvan EUR 0,3 miljard in 2009

o Nettoverlies vierde kwartaal 2008 naar verwachting ongeveer EUR 1,2 miljard Onderliggend verlies vóór belastingen van ongeveer EUR 200 miljoen, voornamelijk als gevolg van versterking van de reserves en versnelde afschrijvingen van geactiveerde eerste kosten in de Verenigde Staten en lagere beheervergoedingen  Lager dan verwachte resultaten op fair value items van ongeveer EUR 0,8 miljard vóór belastingen als gevolg van:ï, Lagere resultaten van beleggingen die op fair value basis worden gewaardeerdï, Stijging van de fair value van bepaalde garantieproducten in Amerika en Nederland als gevolg van de daling van de aandelenmarkten, lagere rentestanden en hogere volatiliteit, gedeeltelijk gecompenseerd door het positieve effect van de credit spread benodigd voor de waardebepaling van deze garanties  Winst op beleggingen van ongeveer EUR 100 miljoen vóór belastingen  Totaal aan afboekingen ongeveer EUR 500 miljoen vóór belastingen, waarvan ongeveer EUR 350 miljoen betrekking heeft op obligatieso Kernactiviteiten blijven gezond ondanks aanhoudende onrust op financiële markten Verkoop nieuwe levensverzekeringen in het vierde kwartaal EUR 0,6 miljard  Totaal bruto stortingen EUR 12 miljard; netto stortingen EUR 1,7 miljard; fixed annuity bruto stortingen van EUR 1,7 miljard; variable annuity bruto stortingen van EUR 0,6 miljardo Maatregelen om effecten financiële crisis te weerstaan Verdere vrijmaking van EUR 1,5 miljard kapitaal verwacht in 2009  Goede uitgangspositie om in 2009 volgens plan EUR 150 miljoen kostenbesparingen te realiseren  Verlaging van de spread-based balances bij de Institutional Markets Division met EUR 14 miljard, waardoor over de komende twee jaar het kredietrisico wordt verminderd en er EUR 0,6 miljard kapitaal vrijkomt, waarvan EUR 0,3 miljard in 2009