De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 31,2 miljoen USD (derde kwartaal 2012: 24,8 miljoen USD).

Op de spotmarkt heeft Euronav momenteel 16 Suezmax schepen in commercieel beheer (waarvan 14 in gedeeltelijke of volledige eigendom) en worden 9 VLCCs verhandeld via de Tankers International pool.

Voorts zijn er op dit ogenblik 2 FSOs, 9 Suezmax schepen en 3 VLCC schepen onder tijdbevrachtingsovereenkomst.

De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 31,2 miljoen USD (derde kwartaal 2012: 24,8 miljoen USD). Op de spotmarkt heeft Euronav momenteel 16 Suezmax schepen in commercieel beheer (waarvan 14 in gedeeltelijke of volledige eigendom) en worden 9 VLCCs verhandeld via de Tankers International pool. Voorts zijn er op dit ogenblik 2 FSOs, 9 Suezmax schepen en 3 VLCC schepen onder tijdbevrachtingsovereenkomst.