De financiële kerncijfers voor het eerste kwartaal van 2009 waren de volgende:

• De opbrengsten voor het eerste kwartaal van 2009 bedroegen 50,8 miljoen euro in vergelijking met 76,8 miljoen euro tijdens het eerste kwartaal van 2008.
• De brutowinst van het eerste kwartaal van 2009 bedroeg 13,3 miljoen euro of 26,2% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinst van 26,6 miljoen euro of 34,6% ten opzicht van de opbrengsten in het eerste kwartaal van 2008.
• Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste kwartaal van 2009 bedroeg -9,1 miljoen euro of -17,9% ten opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van 3,1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008 of 4,0% ten opzichte van de opbrengsten.
• Gedurende het eerste kwartaal van 2009 werden bijkomend 1.183.650 warranten "V" geaccepteerd door werknemers en bij naam aangeduide zelfstandigen. De reële waarde van de geaccepteerde warranten "V" werd berekend op 270 duizend euro en werd opgenomen in de bedrijfskosten. Met uitsluiting van het effect van de warranten "V" zou het bedrijfsresultaat (EBIT) -8,8 miljoen euro hebben bedragen.
• Het financiële resultaat van het kwartaal bedroeg 605 duizend EURO. Het resultaat werd beïnvloed door een positieve impact in verband met de uitvoering van hedging overeenkomsten gedurende het kwartaal, alsook de reële waardeberekening op bestaande hedging overeenkomsten.
• Het nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2009 bedroeg -5,2 miljoen euro of -0,13 euro per gewoon aandeel en aandeel na verwatering. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van 2,8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008 of 0,07 euro per gewoon aandeel en aandeel na verwatering. Het nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2009 werd positief beïnvloed door 3,3 miljoen euro aan belastingen ten opzichte van 87 duizend euro voor dezelfde periode in 2008.
• De balans van de onderneming omvat 24,7 miljoen euro aan liquide middelen en een voorraadpositie welke licht lager is in vergelijking met de positie op het jaareinde van 2008 (- 609 duizend euro). De handelsvorderingen en -schulden daalden in vergelijking met jaareinde 2008, evenals het gemiddeld aantal dagen klantenkrediet, welke daalde van gemiddeld 65 dagen over 2008 naar 62 dagen gemiddeld over het eerste kwartaal van 2009.
• De Groep heeft met succes aangepaste termijnen en voorwaarden van haar bestaande kredietlijn besproken, welke zijn goedgekeurd door haar twee banken en dit voor een totaal bedrag van 12,5 miljoen euro.

De financiële kerncijfers voor het eerste kwartaal van 2009 waren de volgende: • De opbrengsten voor het eerste kwartaal van 2009 bedroegen 50,8 miljoen euro in vergelijking met 76,8 miljoen euro tijdens het eerste kwartaal van 2008. • De brutowinst van het eerste kwartaal van 2009 bedroeg 13,3 miljoen euro of 26,2% ten opzichte van de opbrengsten in vergelijking met een brutowinst van 26,6 miljoen euro of 34,6% ten opzicht van de opbrengsten in het eerste kwartaal van 2008. • Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste kwartaal van 2009 bedroeg -9,1 miljoen euro of -17,9% ten opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van 3,1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008 of 4,0% ten opzichte van de opbrengsten. • Gedurende het eerste kwartaal van 2009 werden bijkomend 1.183.650 warranten "V" geaccepteerd door werknemers en bij naam aangeduide zelfstandigen. De reële waarde van de geaccepteerde warranten "V" werd berekend op 270 duizend euro en werd opgenomen in de bedrijfskosten. Met uitsluiting van het effect van de warranten "V" zou het bedrijfsresultaat (EBIT) -8,8 miljoen euro hebben bedragen. • Het financiële resultaat van het kwartaal bedroeg 605 duizend EURO. Het resultaat werd beïnvloed door een positieve impact in verband met de uitvoering van hedging overeenkomsten gedurende het kwartaal, alsook de reële waardeberekening op bestaande hedging overeenkomsten. • Het nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2009 bedroeg -5,2 miljoen euro of -0,13 euro per gewoon aandeel en aandeel na verwatering. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van 2,8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008 of 0,07 euro per gewoon aandeel en aandeel na verwatering. Het nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2009 werd positief beïnvloed door 3,3 miljoen euro aan belastingen ten opzichte van 87 duizend euro voor dezelfde periode in 2008. • De balans van de onderneming omvat 24,7 miljoen euro aan liquide middelen en een voorraadpositie welke licht lager is in vergelijking met de positie op het jaareinde van 2008 (- 609 duizend euro). De handelsvorderingen en -schulden daalden in vergelijking met jaareinde 2008, evenals het gemiddeld aantal dagen klantenkrediet, welke daalde van gemiddeld 65 dagen over 2008 naar 62 dagen gemiddeld over het eerste kwartaal van 2009. • De Groep heeft met succes aangepaste termijnen en voorwaarden van haar bestaande kredietlijn besproken, welke zijn goedgekeurd door haar twee banken en dit voor een totaal bedrag van 12,5 miljoen euro.