Zonder rekening te houden met de impact van de negatieve variatie van de reële waarde van de financiële instrumenten (niet-gerealiseerde minwaarde) en van de niet-recurrente elementen, bedroeg het netto courant resultaat per aandeel € 1,91.

Dit resultaat is in lijn met de vooruitzichten voor 2009 en ligt ietwat boven het niveau dat één jaar vroeger geboekt werd (€ 1,89).
De valorisatie van de gebouwen van het Cofinimmo patrimonium door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen leidde tot een negatieve variatie van de reële waarde van 0,73%.

De oorzaak ligt in de stijging van de gemiddelde toegepaste kapitalisatierente (wat bijgevolg neerkomt op het bruto huurrendement) die voor de totale portefeuille stijgt van 6,88% op 31.12.2008 naar 7,01% op 31.03.2009 (en van 7,18% naar 7,36% voor de kantorenportefeuille alleen).

Omwille van deze afwaardering en de negatieve variatie van de reële waarde van de financiële instrumenten, bedroeg het netto resultaat per aandeel € -0,41.

Zonder rekening te houden met de impact van de negatieve variatie van de reële waarde van de financiële instrumenten (niet-gerealiseerde minwaarde) en van de niet-recurrente elementen, bedroeg het netto courant resultaat per aandeel € 1,91. Dit resultaat is in lijn met de vooruitzichten voor 2009 en ligt ietwat boven het niveau dat één jaar vroeger geboekt werd (€ 1,89). De valorisatie van de gebouwen van het Cofinimmo patrimonium door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen leidde tot een negatieve variatie van de reële waarde van 0,73%. De oorzaak ligt in de stijging van de gemiddelde toegepaste kapitalisatierente (wat bijgevolg neerkomt op het bruto huurrendement) die voor de totale portefeuille stijgt van 6,88% op 31.12.2008 naar 7,01% op 31.03.2009 (en van 7,18% naar 7,36% voor de kantorenportefeuille alleen). Omwille van deze afwaardering en de negatieve variatie van de reële waarde van de financiële instrumenten, bedroeg het netto resultaat per aandeel € -0,41.