Na inhouding van de roerende voorheffing van 25% bedraagt het netto dividend van boekjaar 2012 aldus €4,875 per gewoon aandeel.

Diezelfde Gewone Algemene Vergadering heeft beslist voor hetzelfde boekjaar een bruto dividend van € 6,37 per bevoorrecht aandeel uit te keren.

Na inhouding van de roerende voorheffing van 25% bedraagt het netto dividend voor boekjaar 2012 aldus € 4,7775 per bevoorrecht aandeel.

Na inhouding van de roerende voorheffing van 25% bedraagt het netto dividend van boekjaar 2012 aldus €4,875 per gewoon aandeel. Diezelfde Gewone Algemene Vergadering heeft beslist voor hetzelfde boekjaar een bruto dividend van € 6,37 per bevoorrecht aandeel uit te keren. Na inhouding van de roerende voorheffing van 25% bedraagt het netto dividend voor boekjaar 2012 aldus € 4,7775 per bevoorrecht aandeel.