- Bezettingsgraad van 94,420%

- Stijging van het netto courant resultaat met 20%, en van het uitkeerbaar resultaat met 24%

over de negen eerste maanden van het boekjaar

- Voortzetting van de verkoop van niet strategische goederen

- Bezettingsgraad van 94,420% - Stijging van het netto courant resultaat met 20%, en van het uitkeerbaar resultaat met 24% over de negen eerste maanden van het boekjaar - Voortzetting van de verkoop van niet strategische goederen