Het quorum dat vereist is voor de deliberatie en stemming over de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering, werd niet bereikt.

Een tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 26 mei om 10u30 ten kantore van Berquin notarissen, Lloyd Georgelaan 11 te 1000 Brussel of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekend gemaakt.

Nyrstar NV publiceerde ook haar Jaarverslag 2008, dat vanaf vandaag beschikbaar is op de website van de vennootschap (www.nyrstar.com).

Het quorum dat vereist is voor de deliberatie en stemming over de agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering, werd niet bereikt. Een tweede Buitengewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 26 mei om 10u30 ten kantore van Berquin notarissen, Lloyd Georgelaan 11 te 1000 Brussel of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekend gemaakt. Nyrstar NV publiceerde ook haar Jaarverslag 2008, dat vanaf vandaag beschikbaar is op de website van de vennootschap (www.nyrstar.com).