De winst over 2009 bedroeg € 15,8 mln (2008: € 26,6 mln), per aandeel bedraagt de winst € 2,96 (2008: € 4,98). De daling van de winst is een gevolg van een negatieve herwaardering van de portefeuille vastgoedbeleggingen.

De totale herwaardering kwam uit op € -7,0 mln (2008: € 4,3 mln).

De winst bestaat uit direct en indirect resultaat. Het direct resultaat over 2009 bedroeg € 22,8 mln (2008: € 22,3 mln).

De stijging van het direct resultaat is in hoofdzaak het gevolg van een hogere bezettingsgraad wat heeft geleid tot een hoger operationeel vastgoedresultaat. Het direct resultaat per aandeel is daarmee uitgekomen op € 4,27 (2008: € 4,18).

De gemiddelde bezettingsgraad, uitgedrukt in een percentage van de theoretische huur, bedroeg 92,8% (2008: 91,7%). Uitgesplitst per sector bedraagt de bezettingsgraad over 2009: kantoren 87,0% en winkelcentra 100%.

Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2009 vóór winstverdeling € 381,0 mln (31 december 2008: € 383,8 mln). De intrinsieke waarde per aandeel, vóór winstuitkering, bedraagt per 31 december 2009 € 71,45 (31 december 2008: € 71,98).

Wereldhave Belgium zal bij nieuwe investeringen de voorkeur geven aan winkelcentra. De winkelmarkt ontwikkelt zich nog steeds gunstig.

De winst over 2009 bedroeg € 15,8 mln (2008: € 26,6 mln), per aandeel bedraagt de winst € 2,96 (2008: € 4,98). De daling van de winst is een gevolg van een negatieve herwaardering van de portefeuille vastgoedbeleggingen. De totale herwaardering kwam uit op € -7,0 mln (2008: € 4,3 mln). De winst bestaat uit direct en indirect resultaat. Het direct resultaat over 2009 bedroeg € 22,8 mln (2008: € 22,3 mln). De stijging van het direct resultaat is in hoofdzaak het gevolg van een hogere bezettingsgraad wat heeft geleid tot een hoger operationeel vastgoedresultaat. Het direct resultaat per aandeel is daarmee uitgekomen op € 4,27 (2008: € 4,18). De gemiddelde bezettingsgraad, uitgedrukt in een percentage van de theoretische huur, bedroeg 92,8% (2008: 91,7%). Uitgesplitst per sector bedraagt de bezettingsgraad over 2009: kantoren 87,0% en winkelcentra 100%. Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2009 vóór winstverdeling € 381,0 mln (31 december 2008: € 383,8 mln). De intrinsieke waarde per aandeel, vóór winstuitkering, bedraagt per 31 december 2009 € 71,45 (31 december 2008: € 71,98). Wereldhave Belgium zal bij nieuwe investeringen de voorkeur geven aan winkelcentra. De winkelmarkt ontwikkelt zich nog steeds gunstig.