Het courant resultaat per 31 maart 2009 vertegenwoordigt een verlies van EUR 9,2 miljoen, in vergelijking met een winst van EUR 4,9 miljoen op 31 maart 2008.

De inkomsten afkomstig uit de deelnemingen zijn na afloop van het eerste kwartaal niet significant. De courante resultaten werden negatief beïnvloed door de resultaten van de trading in aandelen (een verlies van EUR 7,4 miljoen tegenover EUR 4 miljoen één jaar voordien) en door de daling van de rentevoeten die de rendabiliteit van de thesaurie heeft aangetast (baisse van EUR 7,6 miljoen van de andere netto courante financiële resultaten).

Het kapitaalresultaat is virtueel onbestaand omdat geen overdrachten hebben plaatsgevonden, terwijl het eerste kwartaal van 2008 had geprofiteerd van meerwaarden op aandelen Iberdrola.

Het courant resultaat per 31 maart 2009 vertegenwoordigt een verlies van EUR 9,2 miljoen, in vergelijking met een winst van EUR 4,9 miljoen op 31 maart 2008. De inkomsten afkomstig uit de deelnemingen zijn na afloop van het eerste kwartaal niet significant. De courante resultaten werden negatief beïnvloed door de resultaten van de trading in aandelen (een verlies van EUR 7,4 miljoen tegenover EUR 4 miljoen één jaar voordien) en door de daling van de rentevoeten die de rendabiliteit van de thesaurie heeft aangetast (baisse van EUR 7,6 miljoen van de andere netto courante financiële resultaten).Het kapitaalresultaat is virtueel onbestaand omdat geen overdrachten hebben plaatsgevonden, terwijl het eerste kwartaal van 2008 had geprofiteerd van meerwaarden op aandelen Iberdrola.