Dat moet gebeuren alvorens Europa begint te werken aan een bankenunie. Heel wat banken zijn namelijk niet meer in staat om zich via de financiële markten te herkapitaliseren. De Europese banken zijn ondergekapitaliseerd, zowel in de periferie als in het centrum.

Als voorbeeld verwijst Schoenmaker naar de Verenigde Staten, waar de banken daadwerkelijk geherkapitaliseerd werden en nu een bijdrage leveren aan de economische opleving.

De redenering van Schoenmaker is heel eenvoudig: wanneer de banken geen kredieten toestaan, krijgen we nooit een economische opleving.

Dat moet gebeuren alvorens Europa begint te werken aan een bankenunie. Heel wat banken zijn namelijk niet meer in staat om zich via de financiële markten te herkapitaliseren. De Europese banken zijn ondergekapitaliseerd, zowel in de periferie als in het centrum. Als voorbeeld verwijst Schoenmaker naar de Verenigde Staten, waar de banken daadwerkelijk geherkapitaliseerd werden en nu een bijdrage leveren aan de economische opleving. De redenering van Schoenmaker is heel eenvoudig: wanneer de banken geen kredieten toestaan, krijgen we nooit een economische opleving.