De vraag is nu of de banken hun lesje hebben geleerd en bereid zijn om het leven te verbeteren. Veel banken hebben weliswaar beterschap beloofd, maar hun woorden waren nog niet koud of de eerste berichten over de manipulatie van verschillende markten liepen binnen.

Dus moest er naar de zware middelen gegrepen worden om de buitenwereld opnieuw te overtuigen van de betrouwbaarheid van de banken. De Nederlandse bankiers zweren op God eerlijk te zullen zijn, 90.000 bankbedienden hebben beloofd geen zaken te doen die strafbaar zouden zijn. De vraag is of deze eed voldoende zal zijn om het vertrouwen in de bankiers te doen terugkeren.

De vraag is nu of de banken hun lesje hebben geleerd en bereid zijn om het leven te verbeteren. Veel banken hebben weliswaar beterschap beloofd, maar hun woorden waren nog niet koud of de eerste berichten over de manipulatie van verschillende markten liepen binnen. Dus moest er naar de zware middelen gegrepen worden om de buitenwereld opnieuw te overtuigen van de betrouwbaarheid van de banken. De Nederlandse bankiers zweren op God eerlijk te zullen zijn, 90.000 bankbedienden hebben beloofd geen zaken te doen die strafbaar zouden zijn. De vraag is of deze eed voldoende zal zijn om het vertrouwen in de bankiers te doen terugkeren.