KBC en Solvay zijn de twee sterkste stijgers binnen de index, Belgacom en Umicore liggen zwak op koers. Nederland slaagde er succesvol in om twee obligaties te plaatsen, wat toch voor een zekere opluchting zorgde.

Europese economie zal ook in tweede helft van het jaar krimpen

De schuldpositie in de eurozone steeg eind 2011 tot 87,2% van het bbp. Ook hier staat Duitsland alleen, want alleen in dit land daalde de schuld en deze komt nu op ruim 81%. Spanje verslechtert snel en de schuld nam ruim 7%-punt toe tot 68,5%.

Alleen een hogere economische groei en tijd kunnen deze impasse doorbreken. Uit de gisteren gepubliceerde inkoopmanagersindices, die de stemming onder de bedrijven weergeeft, blijkt dat de recessie doorzet en dat ook in het tweede kwartaal dit jaar de krimp zal doorzetten.

Dat betekent volgens Theodoor Gilissen Bankiers dat drie kwartalen achtereen sprake is van een teruggang in de Europese economie, terwijl veel bezuinigingen nog doorgevoerd moeten worden. Het vertrouwen valt daarbij ook weg. Het Italiaanse consumentenvertrouwen zakte naar het laagste punt sinds 1996, het startjaar van de index.

Met name in gesloten economieën als Griekenland en Portugal zullen bezuinigingen dubbel zo hard doorwerken in de economische groei.

Vandaag wordt verder duidelijk hoe beleggers de situatie in Europa inschatten. Nederland komt met twee leningen van naar verwachting Eur 2,5 mrd elk, waarvan één 25-jarige. Italië geeft een

7-jaarslening uit, terwijl Spanje zich beperkt tot korter lopende obligaties. De Nederlandse emissies waren in ieder geval al een succes.

KBC en Solvay zijn de twee sterkste stijgers binnen de index, Belgacom en Umicore liggen zwak op koers. Nederland slaagde er succesvol in om twee obligaties te plaatsen, wat toch voor een zekere opluchting zorgde.Europese economie zal ook in tweede helft van het jaar krimpen De schuldpositie in de eurozone steeg eind 2011 tot 87,2% van het bbp. Ook hier staat Duitsland alleen, want alleen in dit land daalde de schuld en deze komt nu op ruim 81%. Spanje verslechtert snel en de schuld nam ruim 7%-punt toe tot 68,5%. Alleen een hogere economische groei en tijd kunnen deze impasse doorbreken. Uit de gisteren gepubliceerde inkoopmanagersindices, die de stemming onder de bedrijven weergeeft, blijkt dat de recessie doorzet en dat ook in het tweede kwartaal dit jaar de krimp zal doorzetten. Dat betekent volgens Theodoor Gilissen Bankiers dat drie kwartalen achtereen sprake is van een teruggang in de Europese economie, terwijl veel bezuinigingen nog doorgevoerd moeten worden. Het vertrouwen valt daarbij ook weg. Het Italiaanse consumentenvertrouwen zakte naar het laagste punt sinds 1996, het startjaar van de index. Met name in gesloten economieën als Griekenland en Portugal zullen bezuinigingen dubbel zo hard doorwerken in de economische groei. Vandaag wordt verder duidelijk hoe beleggers de situatie in Europa inschatten. Nederland komt met twee leningen van naar verwachting Eur 2,5 mrd elk, waarvan één 25-jarige. Italië geeft een 7-jaarslening uit, terwijl Spanje zich beperkt tot korter lopende obligaties. De Nederlandse emissies waren in ieder geval al een succes.