Tussen de Raad van Bestuur van Quest for Growth NV en Quest Management NV werd in vergadering op 9 februari 2009 overeengekomen de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 1 jaar, die aanvangt op 1 januari 2009 en afloopt op 31 december 2009, vast te leggen op € 1.950.000 op jaarbasis (€ 0,16 per aandeel op 31/12/2008).

Voor 2008 bedroeg de vergoeding € 2.276.684 (€ 0,19 per aandeel). De bestaande maximale global cost ratio van 3,5% blijft behouden.

Tussen de Raad van Bestuur van Quest for Growth NV en Quest Management NV werd in vergadering op 9 februari 2009 overeengekomen de vergoeding voor de uitoefening van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 1 jaar, die aanvangt op 1 januari 2009 en afloopt op 31 december 2009, vast te leggen op € 1.950.000 op jaarbasis (€ 0,16 per aandeel op 31/12/2008). Voor 2008 bedroeg de vergoeding € 2.276.684 (€ 0,19 per aandeel). De bestaande maximale global cost ratio van 3,5% blijft behouden.