*Netto-actiefwaarde na dividenduitkering stabiel, waarbij goede resultaten tweede kwartaal moeilijk eerste kwartaal compenseren
*Nieuwe platformstrategie operationeel
*Belangrijke desinvesteringen en resultaat keuzedividend bevestigen financieringscapaciteit

De resultaten over de eerste jaarhelft van het boekjaar 2012-2013 hebben betrekking op de periode van 1 april 2012 tot 30 september 2012.

Gimv kondigde op 28 september 2012 aan dat zijn investeringsbeleid voortaan is gebaseerd op vier platformen: Consumer 2020, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. De resultaten worden vanaf heden in de nieuwe structuur gerapporteerd.

Kernpunten (beperkte consolidatie)

Resultaten
• Nettoresultaat (deel van de groep): -8,0 miljoen EUR (of -0,33 EUR per aandeel)
• Netto gerealiseerde meerwaarden: 35,5 miljoen EUR
• Netto niet-gerealiseerde minderwaarden: -48,9 miljoen EUR, dit als gevolg van dalende resultaten van de portefeuillebedrijven en gedaalde koersen van bepaalde van onze beursgenoteerde participaties.

Eigen vermogen
• Eigen vermogen (deel van de groep): 971,1 miljoen EUR (of 40,5 EUR per aandeel) - stabiel ten opzichte van 31 maart 2012, na verrekening dividend en effect kapitaalverhoging naar aanleiding keuzedividend

Dividend
• Gimv streeft ernaar om zijn jarenlang dividendbeleid verder te zetten

Neutraal advies blijft gehandhaafd

De eerste helft van het boekjaar bij Gimv was volgens Bank Degroof negatief wegens niet-gerealiseerde verliezen die niet werden gecompenseerd door niet-gerealiseerde winsten.

De NAV van 40,50 euro kwam iets boven de verwachtingen van de analisten van de bank uit. Het neutraal advies blijft gehandhaafd.