In het kader van dit voorbereidend onderzoek uitgevoerd door de Nationale Bank van België, werd het opportuun geacht om, reeds vanaf eind 2013, bepaalde aanpassingen in rekening te nemen in de jaarrekeningen van Dexia groep.

Deze aanpassingen hebben betrekking op de waardering van effecten van lokale besturen en Spaanse covered bonds, geklasseerd als niet-liquide activa beschikbaar voor verkoop (Available For Sale - AFS).

In het kader van dit voorbereidend onderzoek uitgevoerd door de Nationale Bank van België, werd het opportuun geacht om, reeds vanaf eind 2013, bepaalde aanpassingen in rekening te nemen in de jaarrekeningen van Dexia groep. Deze aanpassingen hebben betrekking op de waardering van effecten van lokale besturen en Spaanse covered bonds, geklasseerd als niet-liquide activa beschikbaar voor verkoop (Available For Sale - AFS).