Vervolgens kwamen de PIIG's, de Europese landen in de zuidelijke periferie die zich in grote moeilijkheden bevonden. Dat waren Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje. Vervolgens was het de beurt aan de Fragile Five, meer bepaald Brazilië, Indonesië, India, Turkije en (opnieuw) Zuid-Afrika.

Die Fragile Five bestaan echter niet meer, er wordt nu gesproken over de Formidabele 5. Eens te meer is er sprake van Brazilië, Indonesië, India, Turkije en Zuid-Afrika, maar ditmaal om aan te geven dat de situatie van deze landen helemaal opgeklaard is.

Vervolgens kwamen de PIIG's, de Europese landen in de zuidelijke periferie die zich in grote moeilijkheden bevonden. Dat waren Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje. Vervolgens was het de beurt aan de Fragile Five, meer bepaald Brazilië, Indonesië, India, Turkije en (opnieuw) Zuid-Afrika. Die Fragile Five bestaan echter niet meer, er wordt nu gesproken over de Formidabele 5. Eens te meer is er sprake van Brazilië, Indonesië, India, Turkije en Zuid-Afrika, maar ditmaal om aan te geven dat de situatie van deze landen helemaal opgeklaard is.