De fondsbeheerders die vorig jaar de beste rendementen haalden, waren zij die het snelste inspeelden op het Blijf thuis!-thema. Vooral beleggingsthema's als de digitalisering van de economie en thuisbezorging leverden winst op, maar ook duurzaamheid won tractie. Voor het eerst duikt in de lijst van de Morningstar Awards een fonds op dat het Towards Sustainability-label van de Belgische bankenkoepel Febelfin draagt.
...

De fondsbeheerders die vorig jaar de beste rendementen haalden, waren zij die het snelste inspeelden op het Blijf thuis!-thema. Vooral beleggingsthema's als de digitalisering van de economie en thuisbezorging leverden winst op, maar ook duurzaamheid won tractie. Voor het eerst duikt in de lijst van de Morningstar Awards een fonds op dat het Towards Sustainability-label van de Belgische bankenkoepel Febelfin draagt.De awards van Morningstar gaan niet alleen over 2020. Het is een zuiver kwantitatieve beoordeling van de prestaties van de voorbije vijf jaar, rekening houdend met de genomen risico's. Slechts in heel uitzonderlijke omstandigheden - als de beheerders te ver afwijken van de beloofde beleggingsstrategie, te weinig informatie verstrekken of bij een ontslag van een volledig beheerteam - kunnen de analisten van Morningstar kwalitatief oordelen dat een award niet op zijn plaats is.Axa B Equity Belgium wint voor het vierde jaar op rij, nadat het relatief ongeschonden 2020 is doorgekomen. Twee jaar geleden veranderde het fonds van beheerder, maar de beleggingsfilosofie bleef dezelfde. "We vertrekken van de overtuiging dat de beursprestaties van een onderneming op lange termijn gecorreleerd zijn aan de economische prestaties. We proberen in te zetten op solide, goed geleide ondernemingen die in staat zijn op de maatschappelijke tendensen in te spelen", legt beheerder Jérôme Antonini van AXA Investment Managers uit. Antonini investeert vooral in kleinere Belgische aandelen, in het Angelsakische jargon small- en midcaps, om af te wijken van de Bel-20-index. Hij heeft relatief grote posities in midcaps zoals de netbeheerder Elia, de holding D'Ieteren, de koekjesfabrikant Lotus Bakeries, de leverancier van grondstoffen aan apotheken Fagron en de anticonceptiespecialist Mithra. Er zit ruim 100 miljoen euro in het fonds, dat vooral via tak23-levensverzekeringen van AXA verkocht wordt. Antonini wijst op twee elementen die gunstig waren voor de prestatie van het fonds. "Enerzijds had het fonds weinig investeringen in zwaar getroffen sectoren, zoals grondstoffen en banken. Anderzijds zaten er veel bedrijven in de portefeuille die de storm goed doorstaan hebben, zoals de holding Sofina die participaties heeft in heel wat technologiebedrijven, de verhuurder van magazijnen aan grote e-commercespelers WDP en de farmabedrijven UCB en Argenx." De segmenten gezondheidszorg, vastgoed en holdings zijn goed vertegenwoordigd.Voor het jaar 2021 verwacht Antonini dat het einde van de pandemie allesbepalend zal zijn. Een oplossing van de crisis is "hoogst waarschijnlijk", volgens de beheerder, maar de timing "hoogst onzeker". Op lange termijn benadrukt hij dat er op de Belgische beurs tal van bedrijven noteren die klaar zijn om de uitdagingen van de vergrijzing, energietransitie en digitalisering aan te gaan. "Het fonds wil het geld beheren als een goede huisvader. Wij willen alleen bedrijven die voorspelbare en duurzame groei voorleggen en we zijn bereid daarvoor een premie te betalen."Sinds de oprichting in december 2012 heeft Carl Auffret als beheerder van dit fonds de touwtjes in handen. De nadruk ligt op Europese groeiaandelen, die de beste praktijken inzake duurzaamheid aan de dag leggen. "Het Europese continent telt tal van bedrijven die leider zijn in hun domein en hebben aangetoond dat ze in staat zijn in de verschillende fasen van de economische cyclus winstgroei te genereren", zegt Auffret. Het fonds streeft naar een organische groei van de inkomsten met meer dan 5 procent per jaar.In de top tien van de grootste posities vinden we grote multinationals zoals de in Europa soms verguisde vaccinproducent AstraZeneca, het Franse luxeconcern LVMH, maar ook middelgrote bedrijven zoals de callcentergroep Teleperformance, de hoorspecialist Amplifon en de rusthuisuitbater Orpea. Ook Auffret zet in op langetermijntrends als vergrijzing, digitalisering en hernieuwbare energie. "De digitalisering van de economie is enkele jaren geleden begonnen, maar door de pandemie in een buitengewone stroomversnelling geraakt. Dat zou de komende jaren moeten doorgaan", meent hij. Auffret: "De structurele overweging van de gezondheidssector in het fonds heeft een positieve invloed gehad op de prestaties." Posities in bepaalde namen uit de gezondheidszorg, zoals Orpea, Biomérieux, Lonza, Galenica en Safestore heeft hij vorig jaar verder uitgebouwd. "Het hielp ook dat we volledig afwezig waren in sectoren waarvan de rentabiliteit op lange termijn onzeker is, zoals het bankwezen, de autoproductie, de detailhandel en de media." Auffret heeft zich teruggetrokken uit bedrijven waarvan de winstvooruitzichten sterk zouden verslechteren. "Enkel onze posities in cyclische aandelen van hoge kwaliteit, zoals LVMH, DSV (transport), Sika (chemie) en Straumann (tandzorg) hebben we gehandhaafd en die hebben geprofiteerd van een sterke opleving in de laatste maanden van 2020.""Onze strategie is gebaseerd op het idee dat de markten het vermogen van sommige bedrijven onderschatten om hun prijszettingsvermogen op de lange termijn te verdedigen", zegt Amit Lodha, die sinds oktober 2010 dit fonds onder zijn vleugels heeft. Het fonds is gericht op kwaliteit, met aandacht voor toetredingsdrempels tot een sector, de kwaliteit van het managementteam en hoe uniek en gedifferentieerd producten of diensten zijn ten opzichte van wat de concurrentie te bieden heeft. "Deze bedrijven worden gekenmerkt door een bovengemiddelde groei in hun sector, met verbeterende marges, een sterke kasstroom en een relatief lage schuldenlast."In april stippelde Lodha de strategie uit om het fonds zonder averij door de pandemie te loodsen, door te investeren in bedrijven die op elk moment tijdens een pandemie overeind zouden blijven. De beheerder nam vervolgens posities in in 1Life Healthcare (digitale gezondheidszorg), Spotify (muziekstreaming), Unity Software en Nexon (videospelletjes) en Ocado (onlinesupermarkt)."Ook al lijken de aandelenmarkten duur in vergelijking met hun langetermijngemiddelde, toch blijven ze aantrekkelijk in vergelijking met de obligatiemarkten", vindt Lodha. "Wereldwijd beleggen in aandelen lijkt dan ook een goede manier om de waarde van activa te behouden. Bovendien blijven de vooruitzichten voor de winstgroei bijzonder sterk voor de komende twee jaar. Op korte termijn zullen de vaccinatiecampagnes een herstel mogelijk maken van sectoren die in 2020 zijn achtergebleven, en de financiële reserves zullen waarschijnlijk doorsijpelen naar de reële economie."Op middellange tot lange termijn zijn er twee tegenovergestelde economische scenario's denkbaar: hyperinflatie of deflatie. Die scenario's vragen om een radicaal andere aanpak. "Het eerste scenario doet denken aan de jaren 1920. De economische versnelling die daarbij komt kijken, zou ten goede komen aan de cyclische aandelen. De stijgende rente zou dan weer een risico vormen voor de bijzonder hoge waarderingen van sommige technologiegroepen. Het tweede scenario lijkt meer op de grote financiële crisis van 2008, met een zwakke economische groei en aanhoudend sterke prestaties van groeiaandelen als gevolg." Lodha acht het tweede scenario steeds minder waarschijnlijk, omdat de centrale banken zoveel liquiditeit in de markten blijven injecteren. Daarom heeft het Fidelity Fund Global Focus sinds begin 2021 meer ingezet op de grondstoffensector, via beleggingen in goud- en kopermijnen en staalproducenten en in de consumentensector.Mark Dowding staat al meer dan tien jaar aan het hoofd van het fonds, maar wordt sinds 2014 bijgestaan door Kaspar Hense bij het beheer. "Onze beleggingsstrategie bouwt voort op de veronderstelling dat de financiële markten inefficiënt zijn", legt Hense uit. "Door een actief beheer van obligaties kunnen wij jaar na jaar de markt kloppen." In maart 2020 gingen de beheerders in crisismodus, met dagelijkse vergaderingen om de posities in de portefeuille tegen het licht te houden. "Ons model heeft zijn vuurdoop doorstaan tijdens die dagen van zeer grote schommelingen in de obligatiekoersen, met risiconiveaus die vier keer hoger lagen dan de aannames die in onze slechtst denkbare scenario's worden gebruikt. Wij hebben toen de moed gehad snel weer obligaties te beginnen oppikken, waardoor wij koopkansen hebben kunnen benutten."Mark Dowding: "Kapitaalbehoud staat altijd centraal in onze analyses. Op dit moment maken wij ons geen grote zorgen over het waarderingsniveau op de obligatiemarkten. De stijgende rente op staatsobligaties kan de komende weken een grote impact hebben op het marktsentiment. Wij blijven ervan overtuigd dat de belangrijkste centrale banken niet werkloos zullen toekijken als krediet duurder wordt voor bedrijven en gezinnen, want de centrale banken proberen de binnenlandse vraag aan te zwengelen."Dowding is van mening dat elke opwaartse beweging in de rentetarieven snel kan worden gecorrigeerd door de centrale banken. Hij verwacht vooral dat de Europese Centrale Bank haar steun op peil zal houden, waardoor de Europese obligatiekoersen kunstmatig hoog zullen blijven. De koersen bewegen in omgekeerde zin met de rente. "We hebben wel een bearish positie genomen op Amerikaanse staatsobligaties, met het oog op een economische versnelling in de tweede helft van 2021." Bearish verwijst naar de schrik voor een berenmarkt of een correctie van meer dan 20 procent. Het komt erop neer dat ze voorzichtiger omspringen met investeringen in Amerikaanse overheidsobligaties. Dowding voegt er nog aan toe dat beleggers op de lange termijn natuurlijk wel rekening moeten houden met het einde van de massale steun van de centrale banken.Sinds december 2016 hanteert NN Patrimonial Balanced European Sustainable een duurzame filter. Voorts staat nog altijd hetzelfde team van ervaren beheerders aan het roer. Jan Kvapil werkt sinds 2009 bij NN IP, terwijl Siu-Kee Chan al sinds de oprichting in 2007 deel uitmaakt van het team. De beleggingsfilosofie: "De financiële markten vormen een ecosysteem, waarin we flexibel moeten zijn om te overleven en te profiteren van kansen om op lange termijn waarde te creëren voor de beleggers", zegt Siu-Kee Chan.Volgens Kvapil rust het succes van het fonds op een goede verdeling van de middelen over aandelen en obligaties en een goede selectie. "Mettertijd is ook de duurzaamheidsanalyse steeds belangrijker geworden. Bedrijven die beter scoren inzake milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur zullen doorgaans betere financiële prestaties genereren." Begin maart nam het fonds wat gas terug op de aandelenmarkten, maar eind maart kregen aandelen weer hun gewone gewicht in het fonds, na massale interventies van de monetaire en politieke autoriteiten. "We namen aandelenposities in sectoren die wonnen bij de epidemie en de maatregelen om de epidemie te beheersen." Het gaat om namen als HelloFresh (thuisbezorging van maaltijdboxen) en Adyen (onlinebetaaldiensten).Chan zegt dat aandelen momenteel iets zwaarder wegen dan normaal in de portefeuille. "Wij geloven in de wereldwijde vaccinatiecampagne en een monetair en budgettair beleid dat de economische activiteit zal blijven ondersteunen. Wat obligaties betreft, is er in 2021 meer onzekerheid met de terugkeer van inflatiedruk die tot meer volatiliteit op de obligatiemarkten kan leiden." In 2021 moeten beleggers al die factoren nauwlettend in het oog houden, vindt Kvapil. "Het jaar zou in twee delen kunnen worden gesplitst. In de eerste helft van het jaar zullen risicovolle activa zoals aandelen surfen op de hoop op een economisch herstel. De tweede helft van het jaar zou volatieler kunnen worden als de vraag rijst wanneer de steunmaatregelen kunnen worden stopgezet."La Financière de l'Echiquier is een Franse vermogensbeheerder, opgericht in 1991, die geleidelijk is uitgegroeid tot een van de toonaangevende vermogensboetieks in Frankrijk. Het huis is sinds 2019 volledig in handen van Primonial. Financière stond in België aanvankelijk bekend om zijn allesomvattend vermogensbeheer, met het fonds Echiquier ARTY. De groep heeft zich geleidelijk gediversifieerd naar strategieën die gericht zijn op groeiaandelen, met in het bijzonder thematische fondsen die beleggen in kunstmatige intelligentie, robotica en Europese small caps. Eind december 2020 beheerde Financière 12,2 miljard euro, waarvan 75 procent in aandelen en 92 procent in duurzame beleggingen.Capital Group is een van de oudste vermogensbeheerders van de Verenigde Staten, met bijna 90 jaar geschiedenis. De beheerde activa van de groep bedragen 2.300 miljard dollar, met expertise in alle belangrijke activaklassen. Typisch aan Capital Group is dat sinds 1958 het beheer van elk fonds is gedelegeerd aan verschillende beheerders, die elk gespecialiseerd zijn in bepaalde domeinen of strategieën. Elk fonds is een soort fonds van fondsen, met verschillende compartimenten die volgens verschillende beleggingsfilosofieën worden beheerd. Hierdoor zijn de rendementen van de fondsen van Capital Group door de bank genomen minder wisselvallig dan die van hun concurrenten. De nadruk ligt op investeringen op lange termijn, met een variabele beloning voor de beheerders die de prestaties op de lange termijn bevordert.Bekijk hier de video van de uitreiking van de awards.