De VS bezitten momenteel nog een triple A-rating, maar daar zou dus wel eens sneller dan verwacht verandering in kunnen komen. Aanleiding is uiteraard het fors opgelopen begrotingskrediet.

De waarschuwing van Moody's Investors Service komt er nadat Standard & Poor's de kredietrating voor Japan verlaagde van AA naar AA-, eveneens vanwege de hoge schuldengraad van het land.

Volgens Moody's Investors Service lijkt de bereidheid van de huidige regering om het deficiet naar aanvaardbare normen terug te brengen relatief klein. De besparingen die president Obama bij zijn State of the Union speech voorstelde, zijn in ieder geval te gering om iets aan het beeld te veranderen.

De VS bezitten momenteel nog een triple A-rating, maar daar zou dus wel eens sneller dan verwacht verandering in kunnen komen. Aanleiding is uiteraard het fors opgelopen begrotingskrediet. De waarschuwing van Moody's Investors Service komt er nadat Standard & Poor's de kredietrating voor Japan verlaagde van AA naar AA-, eveneens vanwege de hoge schuldengraad van het land. Volgens Moody's Investors Service lijkt de bereidheid van de huidige regering om het deficiet naar aanvaardbare normen terug te brengen relatief klein. De besparingen die president Obama bij zijn State of the Union speech voorstelde, zijn in ieder geval te gering om iets aan het beeld te veranderen.