Met het oog op een duidelijke focus op haar kernactiviteiten en de optimalisatie van haar vastgoedportefeuille, is Montea overgegaan tot de verkoop van twee semi-industrieel gebouwen van respectievelijk 1.470 m² en 3.605 m² gelegen te Schoten.

Montea concretiseert de twee desinvesteringen omwille van het feit dat deze niet-strategische gebouwen niet meer beantwoorden aan de normen van de vastgoedportefeuille, namelijk de verhouding kantoor/opslagplaats en de gemiddelde oppervlakte per huurder.

Bovendien kon er een interessante meerwaarde gerealiseerd worden.

De verkoop gaat gepaard met een bedrag van EUR 3,28 miljoen en levert een meerwaarde op van EUR 0,23 miljoen (EUR 0,06 per aandeel) ten opzichte van de reële waarde van de sites van EUR 3,05 miljoen die door Montea geboekt werd per 31 december 2009.

De verkoopprijs zal de schuldgraad onder de 56% brengen en geeft aan Montea tegelijkertijd de financiële middelen om nieuwe projecten te kopen.

Met het oog op een duidelijke focus op haar kernactiviteiten en de optimalisatie van haar vastgoedportefeuille, is Montea overgegaan tot de verkoop van twee semi-industrieel gebouwen van respectievelijk 1.470 m² en 3.605 m² gelegen te Schoten. Montea concretiseert de twee desinvesteringen omwille van het feit dat deze niet-strategische gebouwen niet meer beantwoorden aan de normen van de vastgoedportefeuille, namelijk de verhouding kantoor/opslagplaats en de gemiddelde oppervlakte per huurder. Bovendien kon er een interessante meerwaarde gerealiseerd worden. De verkoop gaat gepaard met een bedrag van EUR 3,28 miljoen en levert een meerwaarde op van EUR 0,23 miljoen (EUR 0,06 per aandeel) ten opzichte van de reële waarde van de sites van EUR 3,05 miljoen die door Montea geboekt werd per 31 december 2009. De verkoopprijs zal de schuldgraad onder de 56% brengen en geeft aan Montea tegelijkertijd de financiële middelen om nieuwe projecten te kopen.