-Sterke groei van het netto courant resultaat exclusief IAS 391 (+ 28,0%)2 tot EUR 8.446.167 (EUR 2,363 per aandeel) tegenover EUR 6.596.174 (EUR 2,31 per aandeel) per 31/12/2007

-Stijging van de huuropbrengsten (+ 39,4%) tot EUR 14 miljoen ten opzichte van EUR 10 miljoen in 2007

-Uitkeerbaar resultaat stijgt met 37,5% tot EUR 9.132.940 (EUR 2,55 per aandeel)

-Groei van 53,4% van de reële waarde van de vastgoedportefeuille, namelijk van EUR 137,4 miljoen naar EUR 210,8 miljoen

-Waardevermindering van de vastgoedportefeuille (bij constante samenstelling) van 3,58%

-Bezettingsgraad van 96,24%

-Netto resultaat inclusief IAS 39 bedraagt EUR -7,76 miljoen (EUR -2,16 per aandeel) tegenover EUR 11,8 miljoen (EUR 4,14 per aandeel) op 31/12/2007

Schuldgraad van 52,8% op 31/12/2008

-Bevestiging van de stijging van 5% van het voorziene dividend voor 2008 tot EUR 2,09 bruto per aandeel

-Voorzichtige pay-out ratio van het uitkeerbaar resultaat (82%)

-Sterke groei van het netto courant resultaat exclusief IAS 391 (+ 28,0%)2 tot EUR 8.446.167 (EUR 2,363 per aandeel) tegenover EUR 6.596.174 (EUR 2,31 per aandeel) per 31/12/2007 -Stijging van de huuropbrengsten (+ 39,4%) tot EUR 14 miljoen ten opzichte van EUR 10 miljoen in 2007 -Uitkeerbaar resultaat stijgt met 37,5% tot EUR 9.132.940 (EUR 2,55 per aandeel) -Groei van 53,4% van de reële waarde van de vastgoedportefeuille, namelijk van EUR 137,4 miljoen naar EUR 210,8 miljoen -Waardevermindering van de vastgoedportefeuille (bij constante samenstelling) van 3,58% -Bezettingsgraad van 96,24% -Netto resultaat inclusief IAS 39 bedraagt EUR -7,76 miljoen (EUR -2,16 per aandeel) tegenover EUR 11,8 miljoen (EUR 4,14 per aandeel) op 31/12/2007 Schuldgraad van 52,8% op 31/12/2008 -Bevestiging van de stijging van 5% van het voorziene dividend voor 2008 tot EUR 2,09 bruto per aandeel -Voorzichtige pay-out ratio van het uitkeerbaar resultaat (82%)