Dit waren de hoogtepunten over het voorbije boekjaar:

*Stijging van de huuropbrengsten (+ 16,5%) tot EUR 16,33 miljoen ten opzichte van EUR 14,02 miljoen in 2008

*Stijging van het operationeel resultaat met 16,9% (EUR 1,94 miljoen)

*Operationele marge van 82,2%

*Uitkeerbaar resultaat van EUR 7,71 miljoen (EUR 2,15 per aandeel)

*Reële waarde van de vastgoedportefeuille van EUR 206,25 miljoen (tegenover EUR 210,79 miljoen vorig jaar)

*Negatieve variatie van de reële waarde van de vastgoedportefeuille tijdens het jaar 2009 van 6,4% (bij constante samenstelling)

*Bezettingsgraad van 92,93%

*Schuldgraad van 56,4% op 31/12/2009

*7Behoud van het dividend op het niveau van 2008, EUR 2,09 per aandeel (netto EUR 1,78 per aandeel)

Om de beoogde doelstellingen te bereiken, zal Montea haar operationele structuur versterken, voornamelijk in Frankrijk. 25% van de vastgoedportefeuille bevindt zich momenteel in Frankrijk. Op termijn zal het deel van de vastgoedportefeuille van de bevak in Frankrijk in belangrijkheid toenemen omwille van de grotere opportuniteiten op deze markt. *

Dit waren de hoogtepunten over het voorbije boekjaar: *Stijging van de huuropbrengsten (+ 16,5%) tot EUR 16,33 miljoen ten opzichte van EUR 14,02 miljoen in 2008 *Stijging van het operationeel resultaat met 16,9% (EUR 1,94 miljoen) *Operationele marge van 82,2% *Uitkeerbaar resultaat van EUR 7,71 miljoen (EUR 2,15 per aandeel) *Reële waarde van de vastgoedportefeuille van EUR 206,25 miljoen (tegenover EUR 210,79 miljoen vorig jaar) *Negatieve variatie van de reële waarde van de vastgoedportefeuille tijdens het jaar 2009 van 6,4% (bij constante samenstelling) *Bezettingsgraad van 92,93% *Schuldgraad van 56,4% op 31/12/2009 *7Behoud van het dividend op het niveau van 2008, EUR 2,09 per aandeel (netto EUR 1,78 per aandeel) Om de beoogde doelstellingen te bereiken, zal Montea haar operationele structuur versterken, voornamelijk in Frankrijk. 25% van de vastgoedportefeuille bevindt zich momenteel in Frankrijk. Op termijn zal het deel van de vastgoedportefeuille van de bevak in Frankrijk in belangrijkheid toenemen omwille van de grotere opportuniteiten op deze markt. *