Er wordt voor het boekjaar 2008-2009 nu gerekend op een wpa van $4,40, waar eerder een wpa in een vork van $4,40 tot $4,50 was vooropgesteld. Aanleiding waren tegenvallende verkopen voor Roundup, één van de sterproducten van het bedrijf.

Voor het volledige boekjaar wordt gerekend op een free cash flow van $1,4 mrd. Ook de guidance voor het derde kwartaal van het boekjaar werd naar beneden aangepast.

Er wordt voor het boekjaar 2008-2009 nu gerekend op een wpa van $4,40, waar eerder een wpa in een vork van $4,40 tot $4,50 was vooropgesteld. Aanleiding waren tegenvallende verkopen voor Roundup, één van de sterproducten van het bedrijf. Voor het volledige boekjaar wordt gerekend op een free cash flow van $1,4 mrd. Ook de guidance voor het derde kwartaal van het boekjaar werd naar beneden aangepast.