Dit staat in schril contrast met de resultaten in de ontwikkelde economieën die een zwakkere uitgangspositie hadden. Recente signalen wijzen in het algemeen niet op een verschuiving in het monetaire beleid in Azië.

Er rijzen steeds meer twijfels over de wenselijkheid van easy money, gezien de opkomst van de bubble-achtige kenmerken op de markten. Dat is vooral duidelijk te zien in de particuliere vastgoedsector.

Nu we op het jaar 2010 afstevenen met verhoogd vertrouwen in het economisch herstel, zouden er meer stemmen moeten opgaan voor preventieve aanscherping van het monetaire beleid in Azië.

Het is zeer aannemelijk dat de waardestijging van activa de inflatieverwachtingen kan aanwakkeren. Krapper monetair beleid kan uitgevoerd worden in de vorm van zowel hogere rentetarieven als valuta-appreciatie.

Dit staat in schril contrast met de resultaten in de ontwikkelde economieën die een zwakkere uitgangspositie hadden. Recente signalen wijzen in het algemeen niet op een verschuiving in het monetaire beleid in Azië. Er rijzen steeds meer twijfels over de wenselijkheid van easy money, gezien de opkomst van de bubble-achtige kenmerken op de markten. Dat is vooral duidelijk te zien in de particuliere vastgoedsector. Nu we op het jaar 2010 afstevenen met verhoogd vertrouwen in het economisch herstel, zouden er meer stemmen moeten opgaan voor preventieve aanscherping van het monetaire beleid in Azië. Het is zeer aannemelijk dat de waardestijging van activa de inflatieverwachtingen kan aanwakkeren. Krapper monetair beleid kan uitgevoerd worden in de vorm van zowel hogere rentetarieven als valuta-appreciatie.