In de VS en Europa stimuleren veel beleidsmaatregelen de consumptie slechts voor korte duur, zonder het fundamentele probleem van de ontwikkelde economieën aan te pakken. Banengroei verplaatst zich steeds meer naar ontwikkelingslanden, omdat die concurrerender zijn.

Als de ontwikkelde economieën niet op de ouderwetse manier gaan concurreren, dat wil zeggen door meer en betere goederen te produceren, zal er volgens Gross steeds meer kapitaal zijn weg zoeken naar Azië, Brazilië en andere opkomende economieën.

In de VS en Europa stimuleren veel beleidsmaatregelen de consumptie slechts voor korte duur, zonder het fundamentele probleem van de ontwikkelde economieën aan te pakken. Banengroei verplaatst zich steeds meer naar ontwikkelingslanden, omdat die concurrerender zijn. Als de ontwikkelde economieën niet op de ouderwetse manier gaan concurreren, dat wil zeggen door meer en betere goederen te produceren, zal er volgens Gross steeds meer kapitaal zijn weg zoeken naar Azië, Brazilië en andere opkomende economieën.