Mohammed El-Erian (PIMCO): "De G-7 gaf wederom een communiqué uit waarvan het teleurstellende gebrek aan inhoud in scherp contrast staat met de verslechterende gezondheid van de wereldeconomie. Niet alleen is de G-7 het oneens over beleidsmaatregelen; ze zijn er opnieuw niet in geslaagd tot een gemeenschappelijke analyse te komen die aan de basis moet liggen van gezamenlijk beleid. Noch de wereldeconomie, noch de financiële markten kunnen wachten tot de G-7 alles weer op een rijtje heeft - vooral gezien het feit dat de drie grootste economische gebieden in de wereld (V.S., Europa en opkomende markten) ieder voor een groeiende reeks uitdagingen staan."

Mohammed El-Erian (PIMCO): "De G-7 gaf wederom een communiqué uit waarvan het teleurstellende gebrek aan inhoud in scherp contrast staat met de verslechterende gezondheid van de wereldeconomie. Niet alleen is de G-7 het oneens over beleidsmaatregelen; ze zijn er opnieuw niet in geslaagd tot een gemeenschappelijke analyse te komen die aan de basis moet liggen van gezamenlijk beleid. Noch de wereldeconomie, noch de financiële markten kunnen wachten tot de G-7 alles weer op een rijtje heeft - vooral gezien het feit dat de drie grootste economische gebieden in de wereld (V.S., Europa en opkomende markten) ieder voor een groeiende reeks uitdagingen staan."