Mohamed El-Erian (PIMCO): "Onder druk van een scala aan factoren - vanuit zowel de private als de publieke sector - verlagen banken hun hefboomniveaus, en zijn ze bezig om minder complex, minder riskant, en saaier te worden. Westerse banken worden minder complex, minder internationaal, de connecties tussen banken nemen af, en daardoor worden de banken minder systeemrelevant. Sommige Europese overheden (bijvoorbeeld Griekenland) hebben waarschijnlijk geen andere keus dan een deel van hun financiële sector te nationaliseren. Rond de aanvoerlijnen van krediet die nu zijn geblokkeerd, zullen nieuwe worden aangelegd. Sommige hiervan zullen worden aangestuurd of ondersteund door overheden. Uiteindelijk moet de financiële sector kleiner en veiliger worden. Wanneer het zover is, zal er een betere balans zijn tussen private winsten en het algemeen belang. Banken zullen dan beter gepositioneerd zijn om de reële economie te bedienen, zonder haar bloot te stellen aan catastrofale risico's en schadelijk misbruik."

Mohamed El-Erian (PIMCO): "Onder druk van een scala aan factoren - vanuit zowel de private als de publieke sector - verlagen banken hun hefboomniveaus, en zijn ze bezig om minder complex, minder riskant, en saaier te worden. Westerse banken worden minder complex, minder internationaal, de connecties tussen banken nemen af, en daardoor worden de banken minder systeemrelevant. Sommige Europese overheden (bijvoorbeeld Griekenland) hebben waarschijnlijk geen andere keus dan een deel van hun financiële sector te nationaliseren. Rond de aanvoerlijnen van krediet die nu zijn geblokkeerd, zullen nieuwe worden aangelegd. Sommige hiervan zullen worden aangestuurd of ondersteund door overheden. Uiteindelijk moet de financiële sector kleiner en veiliger worden. Wanneer het zover is, zal er een betere balans zijn tussen private winsten en het algemeen belang. Banken zullen dan beter gepositioneerd zijn om de reële economie te bedienen, zonder haar bloot te stellen aan catastrofale risico's en schadelijk misbruik."