Als we willen nagaan wat de waarschijnlijkheid, duur en impact van systemische risicofactoren is, moeten we een analyse maken van de interactie tussen verwachtingen en de markt en beleid.

Mohamed El-Erian (PIMCO): "Het feit dat in de huidige omstandigheden bepaalde bimodale (aan Europa gerelateerde) verwachtingscurves de boventoon voeren, is illustratief voor de markten voor staatssobligaties. Die markten kenmerken zich door een groot aantal factoren die elkaar op verschillende manieren in evenwicht houden (multiple equilibria market structures).

Een dergelijke situatie leidt tot een groot aantal mogelijke scenario's, elk met hun eigen rendementen, risico's, correlaties en wijze van marktfunctioneren. In deze omstandigheden moeten beleggers, beleidsmakers, onderzoekers en opiniemakers hun inzicht niet alleen stoelen op de analyse van fundamentele waarden, historische risicopremies, correlaties en relatieve waarden, maar ook letten op het proces van verwachtingsvorming zelf."

Als we willen nagaan wat de waarschijnlijkheid, duur en impact van systemische risicofactoren is, moeten we een analyse maken van de interactie tussen verwachtingen en de markt en beleid. Mohamed El-Erian (PIMCO): "Het feit dat in de huidige omstandigheden bepaalde bimodale (aan Europa gerelateerde) verwachtingscurves de boventoon voeren, is illustratief voor de markten voor staatssobligaties. Die markten kenmerken zich door een groot aantal factoren die elkaar op verschillende manieren in evenwicht houden (multiple equilibria market structures). Een dergelijke situatie leidt tot een groot aantal mogelijke scenario's, elk met hun eigen rendementen, risico's, correlaties en wijze van marktfunctioneren. In deze omstandigheden moeten beleggers, beleidsmakers, onderzoekers en opiniemakers hun inzicht niet alleen stoelen op de analyse van fundamentele waarden, historische risicopremies, correlaties en relatieve waarden, maar ook letten op het proces van verwachtingsvorming zelf."