Hoewel er gepraat werd over hervormingen, wisten westerse landen pogingen om hun privileges in te perken steeds tegen te houden. Een ordentelijk naar elkaar toegroeien van de oude westerse machten en de opkomende landen bleef uit.

Mohamed El-Erian (PIMCO): "Plotseling stond de wereld op zijn kop: "rijke" landen kregen grote tekorten en werden in sommige gevallen per saldo schuldenaars in plaats van schuldeisers, terwijl "arme" landen juist overschotten zagen en activa verzamelden, inclusief financiële claims bij westerse economieën. Het is voor beleidsmakers nog niet te laat. Er is niet alleen beter beleid nodig in Europa en Amerika. Het is ook tijd voor dringende en grondige hervormingen van het multilaterale systeem en zijn voornaamste instituten. Dit hervormingsproces moet worden geleid door westerse machten en opkomende economieën gezamenlijk als gelijkwaardige partners."

Hoewel er gepraat werd over hervormingen, wisten westerse landen pogingen om hun privileges in te perken steeds tegen te houden. Een ordentelijk naar elkaar toegroeien van de oude westerse machten en de opkomende landen bleef uit. Mohamed El-Erian (PIMCO): "Plotseling stond de wereld op zijn kop: "rijke" landen kregen grote tekorten en werden in sommige gevallen per saldo schuldenaars in plaats van schuldeisers, terwijl "arme" landen juist overschotten zagen en activa verzamelden, inclusief financiële claims bij westerse economieën. Het is voor beleidsmakers nog niet te laat. Er is niet alleen beter beleid nodig in Europa en Amerika. Het is ook tijd voor dringende en grondige hervormingen van het multilaterale systeem en zijn voornaamste instituten. Dit hervormingsproces moet worden geleid door westerse machten en opkomende economieën gezamenlijk als gelijkwaardige partners."